no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Solfrid og Mari er skolens PPT rådgivere

Hva er PPT

PPT står for Pedagogisk-Psykologisk Rådgivningstjeneste.

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.

PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Med en PPT-rådgiver kan du snakke om:

  • Faglige utfordringer
  • Skolemiljø
  • Personlige vansker

Hvordan får du kontakt med oss?

Vi er stort sett å treffe på skolen på rom 053 hver onsdag, og ellers ved behov.

Du kan også nå oss pr. e-post eller telefon:

Solfrid Jacobsen

E-post: solfrid.jakobsen@vtfk.no

Tlf: 40204965

Mari Karlsen Hjørnvik

E-post: mari.karlsen.hjornevik@vtfk.no

Tlf: 90841790

 

Velkommen!

 

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 20.06.2023 kl.14:16