no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tap eller skade

Fra dette skoleåret gjelder det nye satser for skade på PC.

Skade under aktsom brukt/uhell:

For alle skader som er forårsaket av ytre påvirkning som har skjedd ved et uhell, men under aktsom bruk, dvs. ikke ting som bare slutter å virke og derfor går på garanti, er satsen for egenandel kr: 800,-

Det er mulig å melde inn 2 slike skader pr. PC totalt over 3 år, utover det må alle reparasjoner dekkes fullt ut av eleven. 

 

Skade ved uaktsom bruk:

Hvis det er grunn til å tro at det skyldes uaktsom bruk, skjødesløs oppbevaring, bruk på uegnet sted, PC forlatt uten tilsyn eller forsøk på å reparere selv ref. pkt. 7 i leieavtalen, skal reparasjonen betales fullt ut av eleven.

Det minste spor av væskesøl/vannskade etter f.eks. lekkasje fra vannflaske i veske/bag, eller regn fordi PC ikke lå i en sekk, (noe tekniker som skal reparere alltid lett vil kunne se), blir uansett regnet som uforsvarlig ref. pkt. 7 i leieavtalen.

Ved uaktsom bruk må eleven betale gjenskaffelsesverdien av en ny PC, f.eks. kr: 5292,- for årets nye VG1 maskiner.  

 

Under pkt.7 i den signerte leieavtalen/kontrakten for 2020 står følgende:

"Tyveri eller skade:
Alle feil, skader og tap skal meldes til skolen ved første mulighet.
Ved tyveri skal eleven umiddelbart melde dette til politiet, og skolen skal ha kopi av tyverimeldingen. 
Tyveri som forhindrer eleven i å bruke datautstyret, fritar ikke for betaling i henhold til denne avtalen. 
Tyveri, tap eller skade fra elevens hjem eller på privat reise er ikke dekket.

Alle leide maskiner er forsikret mot skade ved aktsom bruk. 
Skade som forhindrer eleven i å bruke datautstyret, fritar ikke for betaling i henhold til denne avtalen. 
Eleven skal ikke forsøke å reparere skade selv, men overlate dette til skolen. 
Ved tap eller skade skal det betales en egenandel. 
Godkjente garantisaker vil ikke bli belastet med en egenandel.
Ved tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra elevens side, må eleven dekke reparasjonskostnader eller verdien av ny PC. 

Eksempler på uaktsomhet kan være:
• PC-en blir utsatt for væske
• Uforsvarlig transport eller håndtering
• Bruk på uegnet sted
• Forlate PC-en uten tilsyn
• Egne forsøk på å reparere PC-en"

Publisert: 25.08.2020 Oppdatert: 25.08.2020 kl.14:25