Alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Foto: Foto: Dag G. Nordsveen

Publisert:

16.03.2020

Oppdatert:

26.09.2023 kl.12:23

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet ser også på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Begge deler vil bli besluttet etter påske. Det er tidligere besluttet at alle eksamener for elever på IB (International Baccalaureat) er avlyst.

Lenke til Vestfold og Telemark fylkeskommune sine sider her.