Visma Inschool (VIS)

Foto: jacoblund / iStock / Getty Images Plus

Publisert:

30.06.2022

Oppdatert:

30.06.2022 kl.09:48

Visma InSchool (VIS) ble innført som nytt skoledministrativt system for elever og ansatte fra skolestart høsten 2021

Hva skal VIS brukes til?

I VIS har du som elev tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • eksamensoppmeldinger
 • halvårsvurdering, standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også registrere eller søke om:

 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i sidemål
 • tilrettelegging ved eksamen og prøver
 • godkjenning av tidligere beståtte fag
 • få tilsendt forespørsel om ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Søknadsskjemaer

Bedre arbeidshverdag

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og elev
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Informasjon om pålogging 

Som elev på Kompetansebyggeren logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Innen skolestart mottar du en SMS hvor du får informasjon om å aktivere din Feide-konto. Som elev får du også tilgang til å bruke egen VIS-app. Appen er tilgjengelig i App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Logg inn i VismaInschool

 

Spørsmål om innlogging?

Kontakt servicedesk IT ved skolen hvis du har spørsmål om innlogging i VIS. Du kan også melde saker til servicedesk IT ved å sende e-post til: servicedesk@vtfk.no.

Hold deg oppdatert

Les mer om VIS