Servicedesk og IT-support

På Kompetansebyggeren finner du Servicedesk IKT i 3.etg, rom 371 i Nordbyen 40, Tønsberg. For Paviljongen i Sandefjord er servicedesk i tilknytning til Læringssenteret på SVGS.

Lokalt telefonnummer er 33 30 93 02.

Du kan melde saker til Servicedesk IKT ved å sende e-post til: sdikt@vtfk.no