Studiekompetanse

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Søk skoleplass i vigo.no

For voksne er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta bare 6 fag: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag. For å komme inn på høyskole med bare disse fagene må du fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak, og du må kunne dokumentere 5 år med utdanning, arbeid eller omsorg for egne barn. Du kan lese om disse kravene og unntakene på hjemmesidene til Samordna opptak, se 23/5 regelen. Du er selv ansvarlig for å dokumentere disse 5 årene når du søker høyskole/universitet.

For voksne med fagbrev/yrkeskompetanse er det påbyggsfagene som gjelder:

Norsk, historie, matematikk(2P-Y) og naturfag (påbygg).

Disse fagene planlegges annethvert år på kveldstid som et tilbud til de som er i jobb og ønsker generell studiekompetanse.

Er du usikker på hvilke muligheter du har for å oppnå studiekompetanse eller hvilke fag du trenger? Ta kontakt med oss så finner vi ut av det.

Organisering av opplæringen

For deg som trenger generell studiekompetanse har du mulighet til å ta fag både på dagtid og kveldstid. De som får opplæringen finansiert av Nav kan i tillegg forbedre karakterene. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev. De fleste som trenger alle seks fagene bruker to år på opplæringen, men det er mulig å ta alle fagene på ett år dersom du ønsker det. For elever med kort botid i Norge, tilpasser vi løpet etter språknivå.

Dagtid - ordinært løp

Fag  Timer 
Norsk  250
Engelsk  136
Matematikk 1P og 2P*  238
Naturfag  136
Historie  136
Samfunnskunnskap   91

 

Start August
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Dagtid - for elever med kort botid

Norskfaget organiseres over to år hvor det første året er et forberedende år i norskfaget. År to begynner du på ordinær læreplan i faget. Dersom du har høgskole/universitetsutdanning fra hjemlandet kan det være at du kun mangler norsk og engelsk for å få studiekompetanse. Sjekk hva som gjelder for deg på Samordnet opptak sine sider, eller ta kontakt med skolen.

Alle elever med kort botid i Norge anbefales å søke om særskilt språkopplæring og vil da følge egen læreplan i norsk. Elever som ikke har gått norsk grunnskole er fritatt for vurdering i sidemål.

Fag  Timer 
Norsk 1 - Norsk 1. år  204
Norsk 2 - ordinær opplæring år 2  272
Engelsk - Engelsk 1. år  153
Engelsk- ordinær opplæring år 2  170
Matematikk 1P og 2P*  272
Naturfag  159
Historie  181
Samfunnskunnskap   91

 

Start August.
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Undervisning på kveld

Fra august kan du ta de seks fagene på kveldstid. Det forutsetter nok søkere for at tilbudene settes i gang. Dersom du ønsker å ta fag på kveldstid må du beregne mer tid til selvstudier sammenliknet med tilbudet på dagtid da det er færre undervisningstimer i fagene på som går på kveld.

 Fag på kveld Timer 
Norsk (aug-juni)  136
Engelsk (aug-juni)  136
Samfunnskunnskap (aug-juni)  
Matematikk 1P og 2P* (aug-juni)  136
Naturfag (NAT1018) (aug-nov) **)  113
Historie (aug-juni)  113

 

Start August
Tid Følger timeplanen
Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Halvårskurs fra desember

Fra desember kan du ta to av de seks fagene på et halvt år. Det forutsettes nok søkere for at tilbudet settes i gang. De som får opplæringen finansiert av Nav kan i tillegg forbedre karakterene. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev. Fagene vil gå på kveldstid.

 Fag Timer 
Matematikk 2PY (des-juni)  136
Samfunnskunnskap   68

 

Start Desember og januar
Tid Følger timeplanen
Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Spesiell studiekompetanse

Noen studier krever spesiell studiekompetanse med fordypning innenfor realfag. Sjekk ditt aktuelle studium om hva som kreves. Det forutsetter nok søkere for at tilbudet i det enkelte fag skal starte opp. Undervisningen vil foregå på kveld.

 Fag fordypning realfag  Timer 
Matematikk R1  136
Fysikk 1  136

 

Start August.
Tid Følger timeplanen på kveldstid
Slutt Juni

 

* Matematikk 1P + 2P og 2P-Y

Vi tilbyr matematikk 1P og 2P, som tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr vi matematikk 2P-Y for deg som har gjort ferdig 1P-Y. 2P-Y tilbys kun på kveld med oppstart i desember.

Dersom du tidligere har fulgt opplæring i matematikk 1 P- Y, ikke 1P, og strøket eller skal forbedre karakterer, må du være klar over at vekting av årstimer/uketimer er ulikt for disse to tilbudene, og derfor ikke kan erstattes fag for fag.

Kombinasjoner som gir generell studiekompetanse;
1P-Y og 2P-Y
1P og 2P

 

**) Naturfag på kveld

Dersom du har fagbrev eller har fullført og bestått naturfag på yrkesfag, mangler du kun deler av faget for å få studiekompetanse. Vi tilbyr opplæring i de resterende timene på kveld fra august til nov (NAT1018). Dersom du trenger hele faget kan du ta dette på dagtid eller som et komprimert tilbud på kvelden med oppstart i jan (NAT1007)

Nyttig informasjon

Utdanningen er godkjent av Lånekassen

 

Publisert: 05.10.2017 Oppdatert: 02.05.2024 kl.12:27