Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vil gi deg formelle kvalifikasjoner til å bli barne- og ungdomsarbeider.
En barnehagelærer som leser for tre små barn

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Søk skoleplass hos VIGO

Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Dine jobbmuligheter

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger, planlegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Som barne- og ungdomsarbeider må du være åpen, fleksibel og kunne samarbeide og kommunisere med mennesker som har ulik bakgrunn og er i ulike livssituasjoner.

Les mer om barne – og ungdomsarbeiderfaget på vilbli.no

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å kvalifisere seg for lærlingplass til barne- og ungdomsarbeider. Du er kvalifisert for utdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget når du har fullført og bestått vg1 Helse- og oppvekst. Etter vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan du søke lærlingplass. Dersom du har mye praksis fra faget kan også praksiskandidatordningen være noe for deg. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller lærling. Før oppstart vil du få veiledning om hva som gjenstår av praksis og hvilken type praksis som er relevant i faget.

Hos oss får du veiledning til å velge det løpet som passer for deg. Både vg1 og vg2 går over ett år. Dersom du mangler fellesfag tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

I tillegg til vanlig undervisning skal alle elevene ha Yrkesfaglig fordypning, som er praksis med tilhørende skriftlige oppgaver. Praksisen kan gjennomføres på praksissteder hvor yrkesutøvelsen har fokus på et av yrkene nevnt ovenfor.

Vi bruker flere ulike og varierte arbeidsformer i kurset. Eksempler på dette kan være undervisning, gruppearbeid, faglige diskusjoner og arbeid med individuelle oppgaver.

For oss er det viktig å følge opp hver enkelt elev ut fra hvilke behov eleven har. Vi tilrettelegger for dette ved at elevene kan sende inn oppgaver og motta veiledning underveis i arbeidsprosessen.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge kan det hende du trenger et utvidet løp. Når vi har mottatt din søknad, kontakter vi deg for å avklare ditt behov for opplæring.

Innhold i opplæringsløpet

År 1
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Helsefremmende arbed
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypling
 
År 2
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Pedagogisk arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesliv i barne- og ungsomsarbeiderfaget
Yrkesfaglig fordypning
 
Vg1/Vg2  Fellesfag

Matematikk 1P-Y for helse og oppvekst

Naturfag for helse og oppvekst
Norsk
Engelsk
Samfunnskunnskap

Praktisk informasjon 

Start
  • For å kvalifisere for vg2 Barne- og ungdomsarbeider, må du ha fullført og bestått vg1 Helse og oppvekst (oppstart august 2024).  Dersom du har mye praksis fra helsesektoren kan det være at du kan kvalifisere deg gjennom en realkompetansevurdering i stedet for Vg1. Ta kontakt med skolen, så hjelper vi.

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget august 2024 (for deg som er ferdig med vg1)

 

Tid

Undervisningen foregår på dagtid

Slutt Juni 2025
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamen, kun standpunktkarakterer. Vg2 avsluttes med en to-dagers tverrfaglig praktisk eksamen.

Praksiskandidater melder seg selv opp til privatisteksamen, en 5 timers skriftlig eksamen med fagkode BUA3103, på privatistweb.no

Hvordan søke?

Ønsker du å gå barne- og ungdomsarbeiderfaget hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg

  

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 18.02.2024 kl.12:34