Logistikkfaget

Hos oss kan du få den opplæringen du trenger for å ta fagbrev innenfor Logistikk.
Dame på truck

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Søk skoleplass hos vigo.no

Dine jobbmuligheter

Utdanningen innenfor logistikk fører til et bredt spekter av yrker innenfor transport av varer.  Logistikk handler om både lagring og flytting av varer og gods og opplæringen skal bidra til å gi deg kompetanse innenfor disse områdene på en sikker og effektiv måte. Logistikk handler også om drift, planlegging og organisering av transport, både internt og eksternt.

Les mer om logistikkfaget på OLT sine sider https://transportfag.no/logistikkoperator/

Les læreplanen for logistikkfaget her.

Innhold og organisering av opplæringen

Lærere med lang erfaring fra bransjen kombinerer ulike undervisningsmetoder og følger hver enkelt tett opp gjennom hele opplæringsløpet.

Logistikkoperatør er en av de 13 sluttkompetansene som fra 1. august 2024 skal organiseres etter den nye modellen «Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring» (MFY). Alle voksne som ønsker fagbrev i innenfor logistikk skal ha sin opplæring organisert etter denne modellen. Dette gjelder også voksne som har påbegynt et løp etter gammel modell og fullført vg1 Teknologi og industrifag.

Hva er modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY)?

  • En kombinasjon av opplæring i bedrift og skole
  • Opplæringen er organisert i moduler med kompetansemål som du kan fullføre og bestå i den rekkefølgen som er naturlig. Du kan få opplæring i mål fra flere moduler samtidig. Læreplanen for MFY er vedtatt og kan leses her.
  • Opplæringen i modulene følger kompetansemålene for VG3 i gammel læreplan for logistikkfaget. I tillegg har modulene noen læreplanmål fra “gammel” VG1 og VG2, og noen læreplanmål fra fellesfagene (se eget avsnitt om fellesfagene under).
  • Opplæringen er tilpasset dine forkunnskaper og du vil få opplæring i de kompetansemålene du ikke har fått godkjent på forhånd

Fellesfagene i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

  • Norsk og samfunnskunnskap har en egen modul som dekker kompetansemålene i begge disse fagene. Dersom du ikke får godkjent norsk og samfunnskunnskap med bakgrunn i tidligere opplæring eller realkompetansevurdering, skal du ha opplæring i denne modulen ut fra dine forkunnskaper. Det er en egen læreplan i norsk og samfunnskunnskap for språklige minoriteter.
  • Matematikk og engelsk har ikke egne læreplaner, men et utvalg relevante kompetansemål fra disse fagene er lagt inn i modulene for logistikkfaget. Dersom du ikke får godkjent disse kompetansemålene med bakgrunn i tidligere opplæring eller realkompetansevurdering, skal du ha opplæring og vurdering i disse kompetansemålene.

Du kan lese mer om ny struktur for Videregående opplæring for voksne (VOV) og Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet.

Søk skoleplass hos vigo.no

Hvor lang tid tar utdanningen?

Hvor lang tid du bruker vil blant annet være avhengig av hvor mye opplæring du trenger før du kan melde deg opp til fagprøven Etter en kartlegging av dine forkunnskaper og språkferdigheter, vil skolen anbefale deg et utdanningsløp, men dette vil kun være veiledende. Noen vil få godkjent kompetansemålene raskere og andre vil kunne trenge mer tid før de er klare for fagprøven.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge kan det hende du trenger et utvidet løp. Når vi har mottatt din søknad, kontakter vi deg for å avklare ditt behov for opplæring.

Underveis- og sluttvurdering

Skolen og bedriften vil underveis i skoleløpet vurdere din oppnådde kompetanse ut fra kompetansemålene du skal ha opplæring i. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent. Du skal med andre ord ikke ha karakterer. Etter at alle modulene er bestått, kan du melde deg opp til fagprøven. Det kan bli krav om at elever som følger MFY-ordningen skal opp til en egen skriftlig eksamen som må være bestått før de melder seg opp til fagprøven, men dette er ikke avgjort ennå.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå Logistikk hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 10.06.2024 kl.12:08