Elevdemokrati

Utydelig bilde av elever i møte
Hver klasse på Kompetansebyggeren velger sin representant.

Publisert:

20.06.2024

Oppdatert:

20.06.2024 kl.11:22

Som elev på Kompetansebyggeren får du være med å påvirke din egen skole.

Elevrådet ved Kompetansebyggeren er valgt av elevene og er til for elevene. Vi arbeider med saker for at alle elever skal få en bedre skole.

I begynnelsen av skoleåret skal hver klasse velge sin tillitsvalgte og vara som skal representere klassen i elevrådet. Tillitsvalgt er forpliktet til å møte på elevrådsmøter. Hvis ikke tillitsvalgt har mulighet til å komme skal varatillitsvalgt stille.

I elevrådet har vi et elevrådsstyre som tar for seg saker før vi tar dem videre til resten av elevrådet. Styret har jevnlige møter både med elevrådet og med ledelsen ved skolen.

Som tillitsvalgt kan du lære mye om hvordan et elevdemokrati fungerer og om hvordan elevene kan få gjennomslag for sine ønsker og meninger gjennom konstruktivt samarbeid med skolens ledelse.

Ønsker du å være med i elevrådet har du sjansen til å gjøre en forskjell og å påvirke din hverdag.