Helsearbeider

Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere frem til 2030, så med et fagbrev som helsearbeider kan du jobbe så lenge det finnes mennesker. Du kan få en trygg og god jobb, som også er viktig i samfunnet vårt. Vår grunnutdanning gir deg mulighet til å utdanne deg videre på fagskole.
En gruppe helsefagarbeider-elever får opplæring i praksisrom

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Søk skoleplass på vigo.no

Dine jobbmuligheter

En helsefagarbeider gir omsorg og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker, ha gode samarbeidsevner og kunne vise omsorg, vennlighet og respekt.

Helsefagarbeider jobber i hjemmetjenesten, på bo- og servicesenter, på sykehus og sykehjem, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Les mer om helsearbeiderfaget på vilbli.no. 

Organisering av opplæringen

Helsearbeiderfaget er en av de 13 sluttkompetansene som fra 1. august 2024 organiseres etter den nye modellen «Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring» (MFY). Alle voksne som ønsker å utdanne seg som helsefagarbeidere skal ha sin opplæring organisert etter denne modellen. Dette gjelder også voksne som har påbegynt et løp etter gammel modell og fullført vg1 Helse- og oppvekstfag.

Dersom du har fullført vg2 Helsefagarbeider, omfattes du ikke av MFY skoleåret 24/25, men fullfører din opplæring etter gammel ordning. Det vil si at du søker deg formidlet til læreplass, eller gjennomfører vg3 Fagopplæring i skole.

Hva er modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY)?

  • En kombinasjon av opplæring i bedrift og skole
  • Opplæringen er organisert i moduler med kompetansemål som du kan fullføre og bestå i den rekkefølgen som er naturlig. Du kan få opplæring i mål fra flere moduler samtidig. Læreplanen for MFY er vedtatt i Stortinget og kan leses her.
  • Opplæringen i modulene følger kompetansemålene for VG3 i gammel læreplan for helsearbeiderfaget. I tillegg har modulene noen læreplanmål fra “gammel” VG1 og VG2, og noen læreplanmål fra fellesfagene. (Se eget avsnitt om fellesfagene under)
  • Opplæringen er tilpasset dine forkunnskaper og du vil få opplæring i de kompetansemålene du ikke har fått godkjent på forhånd

Fellesfagene i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

  • Norsk og samfunnskunnskap har en egen modul som dekker kompetansemålene i begge disse fagene. Dersom du ikke får godkjent norsk og samfunnskunnskap med bakgrunn i tidligere opplæring eller realkompetansevurdering, skal du ha opplæring i denne modulen ut fra dine forkunnskaper. Det er en egen læreplan i norsk og samfunnskunnskap for språklige minoriteter.
  • Matematikk, naturfag og engelsk har ikke egne læreplaner, men et utvalg relevante kompetansemål fra disse fagene er lagt inn i modulene for helsearbeiderfaget. Dersom du ikke får godkjent disse kompetansemålene med bakgrunn i tidligere opplæring eller realkompetansevurdering, skal du ha opplæring og vurdering i disse kompetansemålene.

Du kan lese mer om ny struktur for Videregående opplæring for voksne (VOV) og Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet

Her kan du lese læreplanen for Helsearbeiderfaget.

Hvor lang tid tar utdanningen?

Hvor lang tid du bruker vil blant annet være avhengig av hvor mye opplæring du trenger før du kan melde deg opp til fagprøven Etter en kartlegging av dine forkunnskaper og språkferdigheter, vil skolen anbefale deg et utdanningsløp, men dette vil kun være veiledende. Noen vil få godkjent kompetansemålene raskere og andre vil kunne trenge mer tid før de er klare for fagprøven.

Underveis- og sluttvurdering

Skolen og bedriften vil underveis i skoleløpet vurdere din oppnådde kompetanse ut fra kompetansemålene du skal ha opplæring i. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent. Du skal med andre ord ikke ha karakterer. Etter at alle modulene er bestått, kan du melde deg opp til fagprøven. Det kan bli krav om at elever som følger MFY-ordningen skal opp til en egen skriftlig eksamen som må være bestått før de melder seg opp til fagprøven, men dette er ikke avgjort ennå.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå helsefagarbeider hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

Eksamen

Etter at du har bestått alle modulene, kan du melde seg opp til fagprøven.

Video

 

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 10.06.2024 kl.12:12