Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet. Utdanningen gir grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistentarbeid i helsesektoren.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Søk skoleplass på vigo.no

Dine jobbmuligheter 

Det er ofte helsesekretæren som møter pasienten først og som helsesekretær bør du like å møte nye mennesker.  Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være nøyaktig og trives med et høyt arbeidstempo.

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet.

Les mer om helsesekretæryrket på vilbli.no

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli helsesekretær. Du er kvalifisert for utdanning mot helsesekretær etter vg1 Helse- og oppvekst. Etter vg1 går du videre til vg2 Helseservice som gir grunnlag for å søke seg videre til vg3 Helsesekretær hos oss, Tannhelsesekretær (Vg3) ved Sandefjord vgs eller Apotek (Vg3) ved Nøtterøy vgs.

Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

Vi benytter ulike opplæringsmetoder som blant annet prosjektarbeid, gruppearbeid og praktisk arbeid i eget praksisrom/laboratorium, hvor du får dekket de obligatoriske praksistimene du trenger. I løpet av opplæringen jobber skolen for at du også skal få ulik praksiserfaring ved utplassering på både legekontor og på Sykehuset i Vestfold. Praksis/hospitering utover tilbud ved skolen må du selv ordne.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som helsesekretær. Vår utdanning gir autorisasjon. Du må selv søke om autorisasjon når du har fullført og bestått vg3.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge kan det være vi anbefaler vi deg å ta vårt tilrettelagte løp før du begynner på vg1. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. 

Innhold i opplæringsløpet

Vg1 Helse-og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning
 
Vg2 Helseservice

Helse og sykdom

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helseservicefag
Yrkesfaglig fordypning
 
Vg3 Helsesekretær
Helsesekretær
 
Vg1/Vg2  Fellesfag

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

Naturfag for helse-og oppvekst
Norsk
Engelsk
Samfunnskunnskap

Praktisk informasjon 

 

Start

 

  • For å kvalifisere for vg2 Helseservice som har oppstart høst 2024, må du ha bestått vg1 Helse og oppvekst (oppstart august 2023). Dersom du har mye praksis fra helsesektoren kan det være at du kan kvalifisere deg gjennom en realkompetansvurdering i stedet for vg1. Ta kontakt med skolen, så hjeloer vi deg.
  • Vg3 har oppstart august 2023 og er ferdig juni 2024. 
Tid

Undervisning på dagtid fra høst 2023 (vg1 og vg3)

Slutt

Juni 2024

Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamen, kun standpunktkarakterer. Både vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå helsesekretær hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 18.02.2024 kl.12:46