Vil du bli elev hos oss?

Videregående opplæring for voksne er gratis! Kompetansebyggeren, med lokaler i Tønsberg og Sandefjord, er et av fylkets tre opplæringssenter for voksne. Her kan du finne ut om du kan få tilbud hos oss.

Hvorfor fullføre videregående som voksen?

Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang/formalisert kompetanse. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring, helt gratis.

Grip muligheten – det er aldri for seint!   

 • Du kan kombinere opplæringen med familie og jobb. 
 • Du fullfører videregående, og får fag- og svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.  
 • Du kan ta opplæring på dag, kveld eller som nettstudier. 
 • Du går i klasser, sammen med andre voksne.  
 • Du kan bygge på din erfaring innenfor faget og få kortet ned behovet for opplæring.

Videregående opplæring for voksne er et gratis opplæringstilbud. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Hvem kan få tilbud om voksenopplæring?

Følgende kan få tilbud om voksenopplæring: 

 • du med voksenrett (les om dette i avsnitt "hvem har voksenrett" under). 

 • du som har fullført, men ikke har bestått tidligere videregående opplæring. 

 • du som har ett fagbrev eller studiekompetanse, og ønsker ny kompetanse (begrenset utvalg sluttkompetanser). 

 • du med rett til påbygg til studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Les mer om påbyggsrett  

 • du som har en bachelorgrad fra utlandet og vil studere videre i Norge, men mangler norsk og/eller engelsk test, kan få tilbud om fagene norsk og engelsk 

Du kan ikke få tilbud dersom du:

 • har fullført en bachelorgrad eller tilsvarende.  
 • allerede har oppnådd to sluttkompetanser i videregående opplæring 
 • er under 19 år 

Andre muligheter til å få plass i videregående opplæring for voksne:

 • Søkere som ikke kan få tilbud iht punktene over, kan likevel få tilbud hos oss hvis det er ledige plasser. Du må søke om dette på www.vigo.no
 • du kan få videregående opplæring for voksne hos oss dersom Nav gir deg tilsagn om at de vil betale for din opplæringDu søker på vanlig måte i Vigo, men skriver i merknadsfeltet i Vigo at Nav vil betale. Nav sender bestilling til voksenopplæring. 

Hvem har voksenrett?

Opplæringsloven § 4A-3 bestemmer at disse  har lovfestet rett til videregående opplæring for voksne:

 • du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere
 • du må fylle 25 år eller mer det året du søker
 • du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne.

For å få tilbud om videregående opplæring for voksne må du:

 • ha fullført norsk grunnskole eller tilsvarende med engelskopplæring
 • være registrert bosatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune og ha gyldig oppholdstillatelse

Ungdomsrett?

Hvis du er under 25 år, men har ungdomsrett, kan du søke om å få gjort om ungdomsretten din til voksenrett.

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap du har opparbeidet. Dette kan være gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Realkompetansevurdering er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i de fagene du trenger for å fullføre utdanningen du har valgt. 
Gjennom realkompetansevurderingen kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. 
 
Har du voksenrett, er realkompetansevurderingen gratis.

Du kan søke om realkompetansevurdering www.vigo.no.

Her kan du lese mer om realkompetansevurdering.

Slik søker du

Digital søknad

Det er kun mulig å søke digitalt via www.vigo.no, velg "Videregående opplæring for voksne eller realkompetansevurdering". Du må logge deg på med MinID eller BankID. Se søkerveiledning her.

Velg ønsket sluttkompetanse i søknaden. Sluttkompetanse er studiekompetanse, fag-/svennebrev eller en yrkeskompetanse. Du kan også søke om opplæring, veiledning og realkompetanse.    

Sjekk at skolegangen din er registrert i vigo, hvis noe mangler må du registrere det i søknaden din, se søkerveiledning. Husk også å registrere og dokumentere praksis og kurs. Dersom du ikke er norsk statsborger må du dokumentere at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Du får svar på søknaden i din digitale postkasse. 

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr du kan søke hele året.

 • 1.mars er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i august.
 • 1.oktober er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Svar på søknad

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt dersom vi mangler informasjon eller dokumentasjon.

Du vil få svar på søknaden i din digitale postkasse.

Veiledning

Er du usikker på hva du skal bli? Eller hva du skal bruke din generelle studiekompetanse til?

Karrieresenteret tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til voksne og ungdom over 19 år. I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor flere karrierevalg som kan være utfordrende. Vi kan bevisstgjøre deg på hva du vil, hvem du er og hva du kan.

 • få tilbud om gratis veiledning på Karrieresenteret i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Her finner du mer informasjon om karriereveiledning samt hvor kan få dette.

 

Har du erfaring, men du har ikke formalisert erfaringen i fag- eller svennebrev?

Kompetansebyggeren kan hjelpe deg med å finne veien fram til fagbrevet.Vestfold og Telemark fylkeskommune - Ulike veier frem til fag-/svennebrev (vtfk.no)

 

Ønsker du veiledning innenfor videregående opplæring for voksne?

Dertsom du ønsker veiledning innenfor videregående opplæring for voksne kan du søke om dette på www.vigo.no

Fagbrev som voksen

Har du fast ansettelse eller kan du dokumentere lang og variert arbeidserfaring innenfor et yrke. Sjekk ut med fagopplæringen innenfor ditt område

Ikke fått plass på opplæring hos oss?

Du kan gå opp til eksamen som privatist. Les mer om privatistordningen her:eksamen for privatister. Meld deg opp til privatisteksamen her: Oppmelding til privtisteksamen

Det er er også mulig å betale for undervisning frem mot privatisteksamen via private aktører. Det finnes mange private aktører som tilbyr undervisning i fag på videregående nivå. Du må da kontakte de private aktørene direkte.

Du kan kontakte Karrieresenteret i Vestfold og Telemark fylkeskommune og få tilbud om gratis karriereveiledning.  

Publisert: 24.06.2020 Oppdatert: 23.11.2023 kl.11:31