Vil du bli elev hos oss?

Videregående opplæring for voksne er gratis! Kompetansebyggeren, med lokaler i Tønsberg og Sandefjord, er et av fylkets tre opplæringssenter for voksne. Her kan du finne ut om du kan få tilbud hos oss.

Hvorfor fullføre videregående som voksen?

Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang/formalisert kompetanse. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring, helt gratis.

Grip muligheten – det er aldri for seint!   

 • Du kan kombinere opplæringen med familie og jobb. 
 • Du fullfører videregående, og får fag- og svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.  
 • Du kan ta opplæring på dag, kveld eller som nettstudier. 
 • Du går i klasser, sammen med andre voksne.  
 • Du kan bygge på din erfaring innenfor faget og få kortet ned behovet for opplæring.

Videregående opplæring for voksne er et gratis opplæringstilbud. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Hvem kan få tilbud om voksenopplæring?

 • Den nye opplæringsloven, som trer i kraft 1. august 2024, regulerer hvem som har rett til videregående opplæring for voksne. Voksenretten inntrer fra og med det året du fyller 19 år. Etter kap du rett til videregående opplæring for voksne:
 • Dersom du har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende opplæring, men ikke har studiekompetanse eller yrkeskompetanse
 • Dersom du har fullført videregående opplæring i et annet land, men ikke fått godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
 • Dersom du har oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse, har du rett til en ny sluttkompetanse innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram (rekvalifisering)
 • Dersom du har bestått fag- og yrkesopplæring, har du rett til påbygging til generell studiekompetanse fra det året du fyller 19 år
 • Dersom du oppfyller vilkårene for å bli formidlet til læretid i bedrift, har rett til læreplass. Dersom du ikke får tilbud om læreplass, har du rett til et annet opplæringstilbud som gir grunnlag for den sluttkompetansen du er tatt inn på.

Fylkeskommunen kan også gi opplæring til de som har brukt opp retten sin til videregående opplæring. Det forutsetter at vi har ledige plasser.

Du må ha registrert bostedsadresse i Vestfold og ha gyldig oppholdstillatelse for å få opplæring hos oss.

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap du har opparbeidet. Dette kan være gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Realkompetansevurdering er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i de fagene du trenger for å fullføre utdanningen du har valgt. 
Gjennom realkompetansevurderingen kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. 
 
Har du voksenrett, er realkompetansevurderingen gratis.

Du kan søke om realkompetansevurdering www.vigo.no.

Her kan du lese mer om realkompetansevurdering.

Slik søker du

Digital søknad

Det er kun mulig å søke digitalt via www.vigo.no, velg "Videregående opplæring for voksne eller realkompetansevurdering". Du må logge deg på med MinID eller BankID. Se søkerveiledning her.

Velg ønsket sluttkompetanse i søknaden. Sluttkompetanse er studiekompetanse, fag-/svennebrev eller en yrkeskompetanse. Du kan også søke om opplæring, veiledning og realkompetanse.    

Sjekk at skolegangen din er registrert i vigo, hvis noe mangler må du registrere det i søknaden din, se søkerveiledning. Husk også å registrere og dokumentere praksis og kurs. Dersom du ikke er norsk statsborger må du dokumentere at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Du får svar på søknaden i din digitale postkasse. 

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr du kan søke hele året.

 • 1.mars er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i august.
 • 1.oktober er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Svar på søknad

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt dersom vi mangler informasjon eller dokumentasjon.

Du vil få svar på søknaden i din digitale postkasse.

Veiledning

Er du usikker på hva du skal bli? Eller hva du skal bruke din generelle studiekompetanse til?

Karrieresenteret tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til voksne og ungdom over 19 år. I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor flere karrierevalg som kan være utfordrende. Vi kan bevisstgjøre deg på hva du vil, hvem du er og hva du kan.

 • få tilbud om gratis veiledning på Karrieresenteret i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Her finner du mer informasjon om karriereveiledning samt hvor kan få dette.

 

Har du erfaring, men du har ikke formalisert erfaringen i fag- eller svennebrev?

Kompetansebyggeren kan hjelpe deg med å finne veien fram til fagbrevet.Vestfold og Telemark fylkeskommune - Ulike veier frem til fag-/svennebrev (vtfk.no)

 

Ønsker du veiledning innenfor videregående opplæring for voksne?

Dertsom du ønsker veiledning innenfor videregående opplæring for voksne kan du søke om dette på www.vigo.no

Fagbrev som voksen

Har du fast ansettelse eller kan du dokumentere lang og variert arbeidserfaring innenfor et yrke. Sjekk ut med fagopplæringen innenfor ditt område

Ikke fått plass på opplæring hos oss?

Du kan gå opp til eksamen som privatist. Les mer om privatistordningen her:eksamen for privatister. Meld deg opp til privatisteksamen her: Oppmelding til privtisteksamen

Det er er også mulig å betale for undervisning frem mot privatisteksamen via private aktører. Det finnes mange private aktører som tilbyr undervisning i fag på videregående nivå. Du må da kontakte de private aktørene direkte.

Du kan kontakte Karrieresenteret i Vestfold og Telemark fylkeskommune og få tilbud om gratis karriereveiledning.  

Publisert: 24.06.2020 Oppdatert: 30.04.2024 kl.13:53