Fotterapeut

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av de viktigste oppgavene til fotterapeuten er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko og skoveiledning er en viktig del av arbeidet. Opplæringstilbudet er et av svært få i Norge!
Elever står rundt en lærer som demonstrerer fotpleie på en eldre kunde.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

I tillegg til voksne kan også elever med ungdomsrett søke seg inn på vg2 Fotterapi når de er ferdige med vg1 Helse- og oppvekstfag i ordinær videregående opplæring. Ta kontakt med oss eller rådgiver på din skole for mer informasjon. 

Søk skoleplass på vigo.no

Dine jobbmuligheter

Vi opplever stor etterspørsel etter fotterapeuter. Fotterapeuter jobber både på sykehjem, i hjemmetjenesten, skoleverket, i skobutikker, innenfor idrett, i bedriftshelsetjenesten og i private fotklinikker. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende. 

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli fotterapeutDu er kvalifisert for utdanning mot fotterapeut etter vg1 Helse- og oppvekst.

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid, interaktivt læring og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på at teori og praksis går "hånd i hånd". Du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med pasienter. 

Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut. Vår utdanning gir autorisasjon. Du må selv søke om autorisasjon når du har fullført og bestått vg3. 

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge kan det hende du trenger et utvidet løp. Når vi har mottatt din søknad, kontakter vi deg for å avklare ditt behov for opplæring.

Innhold i opplæringsløpet

 
Vg1 Helse-og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypling
 
Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk
Helse, funksjon og bevegelse
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
Yrkesfaglig fordypning
 
Vg3 Fotterapi 
Fotterapi
 
Vg2/Vg3  Fellesfag

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

Naturfag for helse-og oppvekst
Norsk
Engelsk
Samfunnskunnskap

Praktisk informasjon

Start
  • For å kvalifisere for vg2 Fotterapeut som har oppstart høst 2024, må du ha bestått vg1 Helse og oppvekst (oppstart august 2023). Dersom du har mye praksis fra helsesektoren kan det være at du kan kvalifisere deg gjennom en realkompetansevurdering i stedet for vg1. Ta kontakt med skolen, så hjelper vi deg.
  • Vg3 har oppstart august 2024 og er ferdig juni 2025.

 

Tid

Undervisning på dagtid fra august 2024 (Vg1 og Vg3)

Slutt Juni 2025
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

 

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamenkun standpunktkaraktererde Vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå fotterapeut hos oss, søker du direkte på vigo.no.  

Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg. 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 18.02.2024 kl.12:42