Låneavtale PC og lån av lærebøker

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC og låneavtale hos Kompetansebyggeren.

Alle elever på Kompetansebyggeren får låne PC av oss gratis, og må signere låneavtale.

Du låner PC av skolen
 • Du får en maskin som er godt egnet til skolearbeid med alle nødvendige programmer. 
 • Du får utlevert PC-en din etter skolestart.
 • Du leverer PC-en tilbake når låneperioden er over.
Før du kan få utlevert PC og lærebøker

1. Signere kontrakt 

PC-en leveres ut kort tid etter skolestart (følg anvisning fra skolen). Husk å ha med legitimasjon. 

For å låne PC må du signere lånekontrakt.

Du må lese kontrakten og signere den digitalt. Når det er klart for å signere, får du et varsel på SMS (rett før skolestart).

Avtale om lån av bærbar-PC eller nettbrett, og lån av gratis læremidler

Viktig frist: 

 • Signeringsfrist: Skolestart (du får ikke utlevert PC før du har signert). 

 
2. Lese og gjøre deg kjent med gjeldende reglement

Ordensreglementet for elever i videregående skoler skal gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Her kan du lese mer om ordensreglementet.

 

Slik signerer du for å låne PC

Du signerer kontrakten for å låne PC elektronisk ved å logge inn med MinID og BankID.

Signerer du for å låne PC

Hvis du lurer på noe finner du framgangsmåten ved å trykke Hjelp i venstremenyen.

Hva skjer hvis du mister eller får skade på PC-en?

Alle feil, skader og tap skal meldes til skolen ved første mulighet, senest innen 14 dager. Ved tyveri skal eleven umiddelbart melde dette til politiet, og skolen skal ha kopi av tyverimeldingen. 

Eleven skal ikke prøve å reparere skade selv, men overlate dette til skolen. Vedlikehold foretatt av andre enn godkjent tjenesteleverandører fører til at skade ikke dekkes. 

Tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra elevens side belastes eleven fullt ut. Tyveri fra private eller offentlige steder, må dekkes av elevens forsikring. 

Eksempler på uaktsomhet kan være: 

 • Drikke eller annen væske som søles over maskinen 
 • Oppbevaring av drikke/væske i samme veske/sekk som PC 
 • Uforsvarlig transport eller håndtering 
 • Skader på PC oppstått når man er på motorisert kjøretøy 
 • Uforsvarlig plassering ved for eksempel høyder, gulvet eller på kanten osv. 
 • Bruk på uegnet sted med mer (for eksempel i nærheten av sand, jord, vann, sveiseutstyr eller andre maskiner som kan skade pc på verksted og lignende) 
 • La PC ligge uten tilsyn av eleven selv eller medelever. 

Ved tap eller skade, skal det betales en egenandel. Egenandel vil variere etter skadens omfang. Ved skade eller tap er denne inntil kroner 800,-. Ved uaktsomhet må eleven dekke reparasjon eller ny PC i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Dersom eleven mister eller trenger ny lader til PC-en, kan denne kjøpes av Kompetanaebyggeren til innkjøpspris.

Dersom eleven får utlevert utlåns-PC/nettbrett ved eventuell reparasjon o.l. av egen maskin, skal utlånsmaskinen leveres tilbake til IKT-avdelingen innen utløpsfristen (frist oppgis av skolen ved utlån). Dersom ikke lånt utstyr leveres tilbake innen fristens utløp, vil det medføre krav til eleven om betaling.

Tilbakelevering

Låneavtalen gjelder så lenge du er elev ved Kompetansebyggeren.

Om du avslutter eller tar permisjon i utdanningen din ved Kompetansebyggeren, må PC-en leveres inn til IKT-avdelingen uten ugrunnet opphold. Dersom PC-en ikke leveres inn i henhold til reglementet, vil du bli fakturert det beløp det koster å kjøpe inn en tilsvarende PC til de satsene som til enhver tid gjelder.

Publisert: 06.05.2020 Oppdatert: 13.07.2023 kl.11:36

Slik signerer du låneavtale

 • Logg inn med MinID eller BankID
 • Dersom du ikke har mulighet til å logge på med MinID eller BankID, da tar du kontakt med skolen din

Signer her

Har du spørsmål?

Kontakt din skole ved spørsmål om låneavtale for PC.