Kan bli enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning


Publisert:

02.03.2020

Oppdatert:

26.09.2023 kl.12:23

Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend til voksne. De nye reglene er ikke vedtatt men kan bli fastsatt i løpet av april. Da kommer det mer informasjon på laanekassen.no.

Voksne som ønsker å ta videregående opplæring kan, i likhet med studenter i høyere utdanning, få basisstøtte – for fulltidsutdanning tilsvarer det i dag inntil 110 200 kroner i studieåret. I tillegg kan de ha rett på andre stipend, som forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend. Fra neste studieår er det foreslått nye regler mer i støtte og større fleksibilitet for voksne:

  • Forslag om at du kan søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres, mot 45 år før. I tillegg heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt, fra 65 til 70 år.
  • Forslag om at kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få støtte fjernes. Det betyr at du også kan få støtte om du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.
  • Forslag om at er du 30 år eller eldre og skal ta videregående opplæring, kan du også ha rett på et tilleggslån på opptil 50 000 kroner for hvert studieår og 100 000 kroner totalt i løpet av årene med videregående opplæring. Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du få tilleggslån på inntil 50 000 kr per studieår og 100 000 kroner totalt. Det er for øvrig satt et tak på til sammen 100 000 kroner i samlede tilleggslån.

De nye reglene er ikke fastsatt enda, men kan fastsatt i løpet av april.

Les om støtte til videregående opplæring for voksne fra høsten 2020 på laanekassen.no