Korona- dette gjelder nå

Nye restriksjoner
Foto: Gettyimages

Publisert:

08.12.2021

Oppdatert:

26.09.2023 kl.12:23

Fra og med torsdag 9. desember, har regjeringen innført strengere smitteverntiltak.

Vi innfører trafikklysmodellen - grønt nivå, som betyr:

  • Skolehverdagen organiseres som normalt
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Legge til rette for avstand

For Kompetansebyggeren betyr dette:

  • Undervisning går som normalt dersom du ikke får annen besked fra faglærer
  • Eksamen og terminprøver gjennomføres som planlagt
  • Munnbind er tilgjengelig for de som ønsker det. Deles ut av lærer.

Følg med på Teams så du får med deg beskjeder om endringer.

Har du spørsmål- kontakt din lærer.

For øvrig gjelder som vanlig:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Se også FHI for nasjonale råd og anbefalinger: Smittevernråd for befolkningen):