Voksenrett


Publisert:

20.12.2017

Oppdatert:

26.09.2023 kl.12:23

Info om voksenretten

Informasjon til deg som søker videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.
Fylkeskommunen du er bosatt i tilbyr veiledning, realkompetansevurdering og opplæring på videregående nivå.


Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?            [Video, klikk her]
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad, rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne.

Hvordan søke videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering?
Du må søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring. Dette gjør du ved å velge ditt hjemfylke, i følge folkeregisteret, ved første gangs innlogging.

En veiledning til hele prosessen finner du her.