Videregående skole på rødt nivå - hva gjelder for Kompetansebyggeren?

Foto: GettyImages

Publisert:

14.12.2021

Oppdatert:

26.09.2023 kl.12:23

De nye, nasjonale retningslinjene endrer ikke skolens planlagte aktivitet før jul, da vi allerede har planlagt for smittevern på rødt nivå.
Det betyr at du fortsatt må følge med på Teams og at du skal møte til fysisk undervisning dersom det er avtalt med din lærer. Når det gjelder undervisningen etter jul, vil det komme egen informasjon om dette.