Elev-, lærling- og mobbeombud

Her finner du informasjon om elev- og lærlingombud og mobbeombud i Vestfold.

Elev- og lærlingombud: Geir Eidsvåg
Mobbeombud: Kaja Vintervold Asmyhr

Elev- og lærlingombud 
skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Mobbeombud skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Elev- og lærlingombud

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vestfoldfylke.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00

Mobbeombud

Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vestfoldfylke.no
Mobil: 482 96 107
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00