Smittevern Kompetansebyggeren

Grønt nivå fra mandag 24.1.2022

Fra mandag 24. januar er skolen på grønt smittevernnivå ifølge trafikklysmodellen. Dette har kommuneoverlegen bestemt i samråd med kriseledelsen i Tønsberg Kommune.

Det betyr:

 • Ikke kom på skolen dersom du føler deg syk eller har symptomer.
 • Ha god hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 • Unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.
 • Hold avstand utenfor klasserommet.
Dersom det skulle oppstå smitte i en klasse vil dere bli varslet på Teams av kontaktlærer/faglærer. Viktig at dere følger med på all informasjon som blir lagt ut på Teams.

RØDT nivå fra torsdag 16.12.2021

 • Hold minst én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene
 • Vær hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene hyppig
 • Økt andel digital undervisning og enkelte klasser må deles i mindre grupper for å kunne overholde avstandskravene på skolen.
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom
 • Du må følge godt med på Teams – der får du beskjed av lærerne dine om hvordan undervisningen skal foregå og når og hvor du skal møte hvis det blir fysisk undervisning.

Gult nivå mandag 13.12.2021

 • Vær hjemme hvis du er syk eller i karantene
 • Hold god avstand, minimum 1 meter i alle situasjoner.
 • Vask hendene hyppig
 • Økt andel digital undervisning og enkelte klasser må deles i mindre grupper for å kunne overholde avstandskravene på skolen.
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom
 • Du må følge godt med på Teams – der får du beskjed av lærerne dine om hvordan undervisningen skal foregå og når og hvor du skal møte hvis det blir fysisk undervisning.

Skolen planlegger åpning på grønt nivå fra skolestart 18. august 2021

Vi planlegger for skolestart på grønt nivå:)

Det betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Unngå håndhilsing og klemming

Vi tar forbehold om endringer, men vi krysser fingrene for at dette blir en "normal" skolestart!

Skolen åpner på gult nivå mandag 26.april 2021

Mandag 26.4.2021 ønsker vi velkommen til fysisk undervisning!

Vår region går over til nasjonale tiltak. Det betyr at vi fra mandag 26. april åpner skolen på gult nivå. 

Hvem kan komme på skolen fra 26. april?

Selv om vi er på gult nivå, kan vi ikke ta inn alle elevene som vanlig. Den nye trafikklysmodellen for voksenopplæring krever at det skal være 1 meter avstand i alle situasjoner, også i klasserommene.

Hvem som skal møte på skolen og når, får du informasjon om fra din faglærer eller kontaktlærer. I tillegg vil viktig informasjon  bli formidlet via Teams. Følg med på Teams/Skolen vår!

Regler ved fysisk opplæring på gult og rødt nivå på skolen

Her er kjøreregler for elever som er fysisk på Kompetansebyggeren når vi er på gult og rødt nivå. Kjørereglene er basert på Udirs Veileder om smittevern for videregående skoler.

 1. Når du skal inn i skolebygget: Benytt den inngangen som er nærmest rommet du skal til. 
 2. Sprit eller vask hendene ved ankomst.
 3. Hold 1 meter avstand i alle situasjoner, også i klasserommene.
 4. Ta gjerne et munnbind dersom du ikke klarer å holde minimum én meter avstand til andre. Sprit eller vask hendene før du tar på munnbind. Sørg for å kaste brukte munnbind som restavfall. Sprit eller vask hendene etterpå.
 5. Gå rett til klasserommet du skal være i.
 6. Læreren lager klassekart, pass på å sitte på samme plass i klasserommet.
 7. Vask pult/flater etter endt undervisningsøkt.
 8. Ta aller helst pauser utendørs. I fellesarealer må munnbind benyttes dersom avstandsregelen blir vanskelig å følge.
 9. Når du forlater bygget: Benytt nærmeste utgang. Kast evt. munnbind i restavfallet.
 10. Ha en fin dag- hver dag, pass på hverandre.

Perioden 13.april til og med 23.april 2021

Vi er nå over på ny forskrift, kap 5b, som betyr at skolen fortsatt må holde stengt for undervisning med enkelte unntak. I praktiske fag kan vi ta inn elever ut fra behov.
Skolens lederteam har besluttet at følgende fag/klasser vil kunne komme inn på skolen:
 • VG2 Yrkesfag og enkelte klasser på VG1 Yrkesfag: Dere får beskjed fra programfaglærer om hvilke dager/timer dere skal inn på skolen for å gjennomføre praktisk undervisning
 • Naturfag: enkelte undervisningsgrupper vil bli tatt inn for å gjennomføre forsøk. De det gjelder får beskjed fra faglærer.

Resterende fag må dessverre fortsatt foregå digitalt.

MERK: Uavhengig av om skolen er på rødt eller gult nivå, skal det nå være 1 meter avstand mellom elevene i alle situasjoner.

Regler ved fysisk opplæring på gult og rødt nivå på skolen

Her er kjøreregler for elever som er fysisk på Kompetansebyggeren når vi er på gult/rødt nivå eller forsterket tiltak under koronaforskrift 5B/5C. Kjørereglene er basert på Udirs Veileder om smittevern for videregående skoler.

 1. Når du skal inn i skolebygget: Benytt den inngangen som er nærmest rommet du skal til. Kun hovedinngangen er åpen i uke 15 og 16.
 2. Sprit eller vask hendene ved ankomst.
 3. Hold 1 meter avstand i alle situasjoner.
 4. Ta gjerne et munnbind dersom du ikke klarer å holde minimum én meter avstand til andre. Sprit eller vask hendene før du tar på munnbind. Sørg for å kaste brukte munnbind som restavfall. Sprit eller vask hendene etterpå.
 5. Gå rett til klasserommet du skal være i.
 6. Læreren lager klassekart, pass på å sitte på samme plass i klasserommet.
 7. Vask pult/flater etter endt undervisningsøkt.
 8. Ta aller helst pauser utendørs. I fellesarealer må munnbind benyttes dersom avstandsregelen blir vanskelig å følge.
 9. Når du forlater bygget: Benytt nærmeste utgang. Kast evt. munnbind i restavfallet.
 10. Ha en fin dag- hver dag, pass på hverandre.

 Kompetansebyggeren 13.4.2021

Regjeringen viderefører regionale tiltak og undervisning fortsetter kun digitalt til og med 9. april 2021

Oppdatert 5.4.2021. Særlig høyt tiltaksnivå  (tiltaksnivå A) fortsetter til og med 11. april 2021. 

Skolen stengt-kun digital undervisning t.o.m. 16. mars 2021

Regjeringen innfører regionale tiltak (særlig høyt tiltaksnivå  -tiltaksnivå A) som medfører at skolen er pålagt å holde fysisk stengt og all undervisning blir digital fra og med 5. mars 2021 til og med 16. mars.2021.

Tønsberg og Sandefjord har nå strengere tiltaksnivå som innebærer at undervisningslokaler med deltakere over 20 år må holde stengt. Det betyr at vi må stenge skolen for fysisk undervisning. Timeplanen skal følges, men alle skal ha undervisningen digitalt. Vi ønsker dere lykke til med digitalundervisning og håper vi er tilbake den 17. mars.

Følg med på TEAMS (skolen vår, felles informasjon) for løpende oppdateringer.

Tilbake til gult nivå onsdag 20. januar 2021

Det betyr at alle elever skal tilbake til skolen etter vanlig timeplan fra onsdag 20. januar.

 • Vær hjemme hvis du er syk eller i karantene
 • Hold god avstand, minimum 1 meter i alle situasjoner utenfor klasserommet
 • Vask hendene hyppig
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom

Rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.

Dette betyr at dere ikke skal møte fysisk på skolen mandag 4. januar eller tirsdag 5. januar. Dere vil disse to dagene få digital undervisning. Dette gjelder alle elever og klasser bortsett fra 1HOD, 1HOC og 3PBG. Disse får egne beskjeder. I løpet av tirsdag 5. januar vil det komme ut informasjon om hvilke klasser/fag som skal ha digital undervisning hjemme og hvilke klasser/fag som skal møte på skolen. Planen vil gjelde fram til 18. januar i første omgang. Dere vil få mer informasjon fra lærerne deres.

Helt nye elever som skal begynne på fellesfag mandag og tirsdag, kan komme på skolen for å få utlevert PC. Dere vil få en egen SMS.

MERK: Rødt nivå innebærer ikke en stenging av skolene, men isteden en kombinasjon av skoleundervisning og digital fjernundervisning. Det er et klart mål om at flest mulig elever på de videregående skolene får mest mulig skoleundervisning.

 • Hold minst én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene
 • Vær hjemme hvis du er syk eller karantene
 • Vask hendene hyppig
 • Økt andel digital undervisning og enkelte klasser må deles i mindre grupper for å kunne overholde avstandskravene på skolen.
 • Sitt på fast plass i klasserommet.
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom.

Følg også med på TEAMS (skolen vår, felles informasjon)

Tilbake til gult nivå mandag 16.november

Det betyr at alle elever skal tilbake til skolen etter vanlig timeplan fra mandag 16. november.

 • Vær hjemme hvis du er syk eller i karantene
 • Hold god avstand, minimum 1 meter i alle situasjoner utenfor klasserommet
 • Vask hendene hyppig
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom

Viktig info om undervisning fra mandag 9.11.2020

Fra mandag 9. november er Kompetansebyggeren på rødt nivå iht. trafikklysmodellen. På grunn av smittevern må vi ha færre elever inne på skolen. Hvilke klasser som skal møte på skolen mandag og tirsdag ser dere på Teams (Skolen vår, felles informasjon). Dere som ikke skal møte på skolen skal ha undervisning på Teams. Noen av dere har erfaring med det fra i våres og for nye elever blir dette noe nytt, men vi ønsker dere alle lykke til og håper det ikke blir langvarig. Dere vil få mer informasjon om hva som skjer for den enkelte klasse fra onsdag 11. november av lærerne deres.
 
Følg også med på TEAMS (skolen vår, felles informasjon).

RØDT nivå fra mandag 9.11.2020

 • Hold minst én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene
 • Vær hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene hyppig
 • Økt andel digital undervisning og enkelte klasser må deles i mindre grupper for å kunne overholde avstandskravene på skolen.
 • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom.

Informasjon 5.11.2020

Til alle elever ved Kompetansebyggeren                             

Regjeringen har i dag besluttet at det skal innføres rød beredskap i områder hvor smitten er stor. Morgendagen (fredag 6.11) går uansett som normalt og det vil komme ny informasjon i morgen om hvordan vi skal forholde oss videre. Dette gjelder også de som er ute i praksis, men her må dere respektere hvis praksisstedet gir andre beskjeder.                                                     

Følg med på Skolen vår!                                                               

Rektor

Besøkende skal registrere seg i resepsjonen

Alle besøkende til skolen må henvende seg i resepsjonen og registrere seg der. Dette er tiltak for å ivareta en eventuell smittesporing på en effektiv måte.

GULT Nivå skolestart august 2020

Du skal ikke møte på skolen hvis:

 • Har du luftveissymptomer?

Du skal være hjemme og ikke møte på skolen. Selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal du ikke møte på skolen. Du skal være hjemme til du er symptomfri, selv om du har testet negativt for covid-19.

 • Har du bekreftet covid-19?

Du skal være i isolasjon og skal ikke møte på skolen. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet. 

 • Er du i nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19?

Du skal være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

 • Har du vært på reise og kommer fra et "rødt" område?

Du må i karantene. Se hvilke land som er "røde" på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Transport til/fra Kompetansebyggeren:

For å komme deg til/fra skolen er det anbefalt at du begrenser bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.

På Kompetansebyggeren

 • Følg informasjon på oppslag.
 • Hold god håndhygiene.
 • Hold god avstand minimum 1 meter i alle situasjoner utenfor klasserommet.
 • Gå rett til oppgitt klasserom.
 • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom. 

Dersom du ikke kan møte på skolen:

Ta kontakt med Kompetansebyggeren tlf: 33 30 93 00 eller på e-post kb@vtfk.no

Publisert: 07.08.2020 Oppdatert: 26.01.2022 kl.09:28