no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Stryk eller ikke vurdert (IV)

Du er ikke alene om å starte på læretiden med stryk eller IV i ett eller flere fag. For å få fagbrevet er det krav om at alle fag er bestått. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ulike tilbud til deg som trenger hjelp med å komme i mål med bestått.

Trenger du mer undervisning for å kunne bestå faget?

Skolen du gikk ut fra har fått i oppdrag å fullføre alle sine elever mot fullført og bestått teori. Du kan kontakte din avgiverskole og be om et tilbud om mer undervisning dersom du har behov for det.

Unntak fellesfag yrkesfag

Du kan søke om unntak fra kravet til bestått i inntil 2 fellesfag på grunnlag av store lærevansker i faget/ fagene.

Opplæringslova § 3-42 stadfester at du kun kan søke unntak dersom du har en ny sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten som viser at du har store lærevansker i faget/fagene. Det kan ikke bli gitt tilsagn på forhånd. Vedtaket kan tidligest gjøres i sammenheng med overgangen fra Vg2 til Vg3.

  1. Med "ny" menes en sakkyndig vurdering som er utarbeidet i videregående opplæring.
  2. Med unntak menes at man kan få utstedt fag- og svennebrev, selv med 1 (stryk) i ett eller to fellesfag.
  3. Med stryk (1) menes at du må ha gjennomført opplæringen i faget. Du kan ikke søke dersom du har ikke vurdert (IV)

Du søker unntak ved å fylle ut det digitale søknadsskjemaet og legge ved nødvendig dokumentasjon på dine spesifikke lærevansker.

Tips til studieteknikk

Publisert: 13.07.2022 Oppdatert: 28.12.2022 kl.13:51

Kontakt fag- og yrkesopplæring

E-post: fagopplaring@vestfoldfylke.no

Sentralbord: 33 34 40 00

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?

Stryk eller IV

Det er forskjell på stryk (karakteren I) og ikke vurdert (karakteren IV):

  • Karakteren 1 betyr at du har forsøkt, men uten å bestå.
  • Karakteren IV betyr at du har for mye fravær/manglende vurderingssituasjoner at det ikke er grunnlag for å sette karakter. 

For å få fag- eller svennebrev må du ha bestått alle fag. Dersom du mangler fag kan du gå opp til eksamen som privatist

Du kan kontakte skolen du har gått på for tilbud om mer undervisning hvis du har behov for det.