Kommunenes kulturminner

Her finner du informasjon om de enkelte kommuners kulturminner og kulturmiljøer, her er også kontaktpersoner for den enkelte kommune.

Kulturmiljøplaner

Kulturmiljøplaner er nyttige oversikter for kommunene, og hensikten med disse er at kommunene skal peke ut de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i sin kommune. Det er et nasjonalt mål at alle kommunene i Norge skal ha oppdaterte og anvendelige kulturmiljøplaner.

KIK-Kulturmiljøplaner i kommunene

Kontaktperson for KIK:

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for plansaker i Horten, Larvik og Tønsberg.

siv.abrahamsen@vestfoldfylke.no

47759461

Færder

et fyrtårn på svaberg
Færder fyr. Foto: Jørgen Solstad. 

Færder kommune består av øyene Nøtterøy, Tjøme og Hvasser, samt en stor mengde øyer i Færder nasjonalpark. Kulturminnene her går langt tilbake, her finnes bosettingsområder fra steinalder, og det er mange gravminner fra bronsealder og fremover i tid. I vår nyere historie har kommunen alltid vært tett knyttet til havet, og mange av de nå ubebodde øyene i Nasjonalparken var befolket av bønder som drev vekselbruk, altså jordbruk og fiske. En av disse er mellom Bolæren. Under andre verdenskrig var området svært viktig for okkupasjonsmakten, det er derfor svært mange krigsminner i kommunen, som kanonstillinger og andre forsvarsanlegg. 

Våre kontaktpersoner i Færder er: 

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Horten og Holmestrand.

sarah.wahlberg.lund@vestfoldfylke.no

90369217

 

 

Vibeke Lia

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Færder og Tønsberg. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

vibeke.lia@vestfoldfylke.no

99 16 31 53

Holmestrand

hus i en gate
Kirkegaten i Holmestrand. Foto: Rune Nordseter

Holmestrand kommunen består av byen Holmestrand og stedene Sande, Hof og Eidsfoss. I Holmestrand by er mange trehus bevart, og det er museum for aluminiumsindustrien som har vært så viktig for byen. I Angers Kleiv er det spor etter den gamle Kongeveien som var ferdselsåre mellom Oslo og Telemark. Den bratte stigningen gjorde at mange reisende ikke turte å bli sittende på hesten eller i vognen, men valgte heller å gå av og gå eller krabbe opp resten av veien. Det er også mange spor etter hulveier ellers i kommunen. I Hof er det funnet flere boplasser fra Steinalder. I sande har vi avdekket spor etter seterbruk og på Eidsfoss ligger restene etter Jernverket med gruver, hovedgård, produksjonslokaler og arbeiderboliger. Det er etablert flere kulturmiljøer i kommunen: HanekleivaHolmsvannet og Revåvannet og i tettstedene.

Våre kontaktpersoner i Holmestrand er:

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Horten og Holmestrand.

sarah.wahlberg.lund@vestfoldfylke.no

90369217

 

 

Trude Aga Brun

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Larvik og Holmestrand.

trude.aga.brun@vestfoldfylke.no

90961787

Horten

gravhaug i landskap
Borrehaugene. Foto: Kulturarv

Horten kommune består av Horten by, Åsgårdstrand og Borre. Borre er valgt som satsningsområde for formidling av vikingtid i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med det store gravfeltet, Midgard vikingsenter og gildehallen som ble bygget i 2013. Åsgårdstrand er stedet hvor Edvard Munch hadde sitt sommerhus, som står der fortsatt og er fredet. Horten by har store mengder kulturminner fra forsvarshistorie og skipsverft på Karljohansvern. På Løvøya står kapellet fra middelalderen. I byen er det også etablert flere kulturmiljøer med bolighus og forretninger i sentrum.  

Våre kontaktpersoner i Horten er:

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for plansaker i Horten, Larvik og Tønsberg.

siv.abrahamsen@vestfoldfylke.no

47759461

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Horten og Holmestrand.

sarah.wahlberg.lund@vestfoldfylke.no

90369217

 

 

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Horten og Sandefjord. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

anja.nordvik.setre@vestfoldfylke.no

91240613

 

 

Larvik

kystlandskap med hus og trær
Tollerodden. Foto: Kulturarv

Larviks kulturhistorie domineres av vikingtid, grevskap og jernverk. Det mest berømte vikingstedet Kaupang er etablert som kulturmiljø av fylkeskommunen. I byen er det flere kulturmiljøer og her er grevens residens og jernverket i Hammerdalen opp mot Farrisvannet. på Bommestad er det veiminne, med sine gamle hulveier og oppover Lågen er det spor fra bosetninger og fiskeaktivitet langt tilbake. langs kysten er det flere kulturmiljøer som Stavern med Fredriksvern, Svenner, Berg, Nevlunghavn, Mølen, Barkevik og Tanum. Hedrum kirke og gravfelt er et viktig sted i pilegrimsleden, og på Bisjord er det en fredet lystgård fra 1800-tallet. I Larvik by er det flere kulturmiljøer med bolighus og forretninger og Bøkeskogen som har lang kulturhistorie. 

Våre kontaktpersoner i Larvik er:

Jørgen Solstad

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i byggesaker for kommunene Larvik og Tønsberg.

jorgen.solstad@vestfoldfylke.no

92063672

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for plansaker i Horten, Larvik og Tønsberg.

siv.abrahamsen@vestfoldfylke.no

47759461

Trude Aga Brun

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Larvik og Holmestrand.

trude.aga.brun@vestfoldfylke.no

90961787

Sandefjord

gate med gamle murbygg og kirke
Murbyen i Sandefjord. Foto: Rune Nordseter

Sandefjord har god dokumentasjon på steinalderhistorie, med Auve som etablert kulturmiljø. Helleristninger og Steinsettinger finnes i kulturmiljøet Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad, og fra den berømte Gokstadhugen kommer Gokstadskipet. andre kulturmiljøer i kommunen er Fevang Stokke prestegård, Sundåsen, Høyjord stavkirke, Melsom og flere bymiljøer. Kommunen omfatter Sandefjord by og bygdene Stokke, Kodal, Høyjord og Andebu med store jordbruksområder. Kommunen er mest kjent for hvalfangst med Anders Jahre som en markant reder. 

Våre kontaktpersoner i Sandefjord er: 

Kathrine Eikrem

Teamleder og antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for Sandefjord kommune.

kathrine.eikrem@vestfoldfylke.no

40281463

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Horten og Sandefjord. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

anja.nordvik.setre@vestfoldfylke.no

91240613

 

 

Tønsberg

ruiner i stein med steintårn i bakgrunnen.
Slottsfjellet i Tønsberg. Foto: Rune Nordseter

Tønsberg blir kalt Norges eldste by, men det er ingen arkeologiske spor som kan bekrefte dette. At det var et handelssentrum er uansett godt dokumentert. På slottsfjellet var det kongesete i tidlig middelalder og borgen var i bruk frem til 1503 da den ble brent ned og ødelagt. Fra vikingtid er Oseberghaugen det flotteste funnet noensinne. Resten av slagendalen og mange andre områder i kommunen er fulle av gravhauger fra perioden. På Linnestad sto slaget på Re som er et av de mest berømte slag i Norgeshistorien. Grevskapet på Jarlsberg dominerer kulturarven fra 1600 tallet og skipsindustri og hvalfangst har satt mange spor i nyere tid. Kommunen består av Tønsberg by og de tidligere landkommunene Sem, Ramnes og Våle.

Våre kontaktpersoner i Tønsberg er: 

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for plansaker i Horten, Larvik og Tønsberg.

siv.abrahamsen@vestfoldfylke.no

47759461

Jørgen Solstad

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i byggesaker for kommunene Larvik og Tønsberg.

jorgen.solstad@vestfoldfylke.no

92063672

Vibeke Lia

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Færder og Tønsberg. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

vibeke.lia@vestfoldfylke.no

99 16 31 53

Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 19.12.2023 kl.14:04