Skolestart

Velkommen til skolestart fra tirsdag 22. august.
Foto: Gettyimages

Hvor og når skal jeg møte?

Det er/vil bli sendt ut e-post til alle nye elever med informasjon om oppstart, oppmøtetidspunkt og klasserom dere skal møte på. Vi ber om at du sjekker e-posten din (også søppelpost).

Timeplan vil bli oppdatert i Visma InSchool (VIS). Eksisterende elever må følge med på denne og eventuelle beskjeder fra faglærer/kontaktlærer i Teams.

Kan du ikke møte til skolestart?

Ta kontakt med Kompetansebyggeren. Tlf.: 33 30 93 00 eller kb@vtfk.no.

Lærebøker og PC

Deltakere får låne lærebøker og PC hos Kompetansebyggeren. Læremidlene blir utlevert ved skolestart, og leveres tilbake ved skoleslutt/avtalt tid. Dette er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning til avtalt tid/avtalt tid. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid i tilfredstillende forfatning vil det bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm omkostninger. Du må signere en låneavtale før læremidlene blir utlevert. Se informasjon om Låneavtale PC og lån av lærebøker.

Lånekassen

De fleste av våre opplæringstilbud gir mulighet for lån-og/eller stipend i Lånekassen. Du må søke her: Lånekassen

Skolebevis/PocketID

For å få utlevert lærebøker må alle fra ha Pocket ID.

Se informasjon om skolebevis/Pocket ID.

Parkering

Tønsberg

Parkering foran skolens hovedinngang er forbeholdt gjester og elever med parkeringsbevis. Parkering forøvrig er avgiftsbelagt. Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass i enden av Fjordgaten (Micasa). Oppmerkede plasser tilknyttet bygget (parkering nord og sør) er forbeholdt ansatte med parkeringsbevis. Parkering på ansattes plasser medfører borttauing for eiers regning. Etter kl. 16.00 kan alle parkere på våre egne parkeringsplasser nord og sør for bygget.

Det er ladestasjon for ladbar motorvogn (betalingsløsning) ved Shell/Jula i Kjelleveien.

Du finner sykkelparkering til høyre for skolens hovedinngang, langs bygget.

Sandefjord (paviljongen)

Parkering er avgiftsbelagt ved paviljongen Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass vest for bygget. Gratis parkering på grusplassen ved Bugårdsparken.
 
Du finner sykkelparkering langs paviljongen.

Kantine

Tønsberg

Kantina ligger i første etasje og er for elever og ansatte i Nordbyen 40.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00-14.00
Torsdag kl. 08.00-12.00
(åpningstidene kan variere i perioder)

Sandefjord

Kantina ligger i første etg. inne på SVGS er for elever og ansatte.

Åpningstider: 0745-13.00 alle dager

Røyking

Tønsberg

Det er røykfritt område ved hovedinngang og langs østsiden av bygget. Røyking skal kun skje på anviste områder (to røykeskur på vestsiden av bygget).

Sandefjord

Det er røykfritt område på hele SVGS. Røyking skal kun skje på anviste områder sør for parkeringsplassen (rødt hus ved Kolonihagen).

IKT

IKT-servicedesken er i 3 etg. Vi kan blant annet hjelpe deg med eventuelle problemer med din bruker-ID (brukernavn og passord), som blir utdelt ved skolestart. Trådløst nettverk er tilgjengelig i bygget. Teams brukes som læringsplattform, og pålogging skjer med din bruker-ID. Løsningen kalles "Feide".

Elevtjenesten

Elevtjenesten skal hjelpe elevene til å mestre ulike sosiale, fysiske og/eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene. For ytterligere informasjon om Elevtjenestens oppgaver, se Elevtjenester

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du snakke med kontaktlærer og søke om dette i eget skjema.

Publisert: 04.08.2020 Oppdatert: 08.08.2023 kl.11:40