no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Heyerdahl arbeids- og karrieresenter

Heyerdahl arbeids- og karrieresenter ved Thor Heyerdahl videregående skole samler og styrker laget rundt eleven.
Monica Gjertsen Steinbakken, leder for arbeids- og karrieresenteret og Kristin Bache, yrkesveileder, er glade for at elever, voksne, pedagogisk personale, næringsliv, NAV, Oppfølgingstjenesten, rådgivere og karriereveiledere og Larvik kommune har et felles samlingspunkt.

 

Ved Heyerdahl arbeids- og karrieresenter finner du ansatte ved Thor Heyerdahl videregående skole, oppfølgingstjenesten, NAV og fra Larvik kommune. De har ulike roller, men felles for dem er at de vil det beste for elevene.

Målet med å samle de gode kreftene er å motvirke utenforskap blant våre unge og voksne i Larvik – der vi blant annet tilpasser opplæringsløpene til hver enkelt deltakers behov, slik at:

 • Flere oppnår fagbrev eller rekvalifiserer seg for nye utfordringer
 • Antall elever som fullfører og består videregående opplæring øker
 • Karriereveiledningen blir styrket for bedre å kunne håndtere utdannings- og arbeidsrelaterte overganger

Disse er tilgjengelige på senteret:

 • Yrkesveiledere THVS
 • Rådgivere og karriereveiledere THVS
 • NAV ung
 • Oppfølgingstjenesten (OT)
 • Våre Unge/Larvik kommune

Samarbeidspartnerne vil jobbe sammen for å finne innovative løsninger som støtter våre elever og voksne i deres utdannings- og karrierevalg.

Noen av oppgavene:

 • Karriereveiledning og -læring
 • Støtte til jobbsøking, praksisplasser og lærlingeplasser
 • Rådgivning om finansiering og livsopphold
 • Veiledning for pedagoger
 • Kontakt og samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv

Heyerdahl arbeids- og karrieresenter er tilgjengelig for mange:

 • Elever
 • Voksne som ønsker videregående utdanning eller rekvalifisering
 • Pedagogiske ansatte
 • Rådgivere i skolen (Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune)
 • Bedrifter og næringsliv: Vi ønsker et aktivt samarbeid med lokale arbeidsgivere for å styrke næringslivets involvering og forbedre tilgangen til relevante arbeidsopplevelser for våre unge og voksne.

Kontakt

Profilbilde
Monica Gjertsen Steinbakken

Leder Elevtjenester og arbeids- og karrieresenteret

monica.steinbakken@vtfk.no

90 20 03 06

Publisert: 17.04.2024 Oppdatert: 02.05.2024 kl.14:33