no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Bibliotek

Bibliotekarene ved Thor Heyerdahl videregående skole.
Foto: På biblioteket treffer du Frida Faye-Lund Sandvik, Målfrid Kjær og Stine-Louise Jørgensen.

Bærekraftig utvikling

Apollon - Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo (papirutgaven finner du i biblioteket).

CICERO Senter for klimaforskning - Forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk.

forskning.no - Norske og internasjonale forskningsnyheter. Du finner også bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner.

Genialt - Tidsskrift fra Bioteknologinemnda - (papirutgaven finner du i biblioteket).

Gemini - Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF.

Idunn - Fag- og forskningstidsskrifter og forskningsbøker. Du har tilgang via skolens nettverk.

Labyrint - Forskningssaker fra Universitetet i Tromsø.

nofima.no - Forskningsinstitutt for akvakulturnæring, fiskerinæring og matindustri.

Demokrati og medborgerskap

Amnesty International - Amnesty jobber for menneskerettigheter over hele verden. Lenke til skolesidene.

Folk og forsvar - Temahefter om eldre og pågående kriger og konflikter.

FN - Interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. Her finner du blant annet informsajon om konflikter, statistikk, landinformasjon, satelittbilder og verdenskart.

Lovdata - Norges lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Minstemme.no - Nettsted for læring om demokrati og deltakelse.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) - Artikler, quizer, blogg m.m. om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, miljø- og naturressurser, internasjonal økonomi, og om norsk utenrikspolitikk.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) - Her finner du politisk historie for en rekke partier, valglister fra stortings-, fylkes- og sametingsvalg, og partidokumenter av ulike slag.

Regjeringen - Informasjon fra regjeringen og departementene.

Statistisk sentralbyrå - Statistikk om det norske samfunnet.

Stortinget - Her finner du alle saker og publikasjoner stortinget behandler.

Norges grunnlov

Grunnloven - Norges grunnlov; Den nåværende, tidligere versjoner og historikken til Grunnloven.

Eidsvoll 1814 - Informasjon om eidsvollsmennene, demokratiet i dag, Grunnloven og Eidsvollsbygningen.

Grunnlovsjubiléet 1814-2014 - Nasjonalbibliotekets jubileumsside med blant annet bilder, aviser, propaganda, kart og utkast til det som skulle bli Grunnloven.

Grunnlovsjubiléet 2014 - Lovdata/Dag T. Hoelseth gir en kort gjennomgang av de viktigste begivenhetene fra 1814, det såkalte «annus mirabilis», miraklenes år.

Folkehelse og livsmestring

Gutten i speilet - Dokumentar fra NRK Brennpunkt fra 2010 om anabole steroider.18 år gamle Tord begikk selvmord etter å ha brukt anabole steroider og slitt tungt psykisk. Familien opplevde et helsevesen som verken hadde kunnskap eller evne til å hjelpe deres dopingskadde gutt.

Helsebiblioteket - Gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsenorge - Veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter.

NHI.no (Norsk Helseinformatikk) - Helseportal med informasjon om sykdom, symptomer, undersøkelser, behandling, førstehjelp, trygdemedisin, rus, helse, kropp, trening, idrettsskader m.m.

Psykologi. Tidsskrift for Norsk psykologiforening - Her finner du både vitenskapelige artikler og lettere fagstoff innen psykologifeltet.

Psykologisk.no - For deg som er nysgjerrig på mennesker og psykologi (abonnement - tilgang via skolens ip-adresse).

PsyktGlad - For deg som har en psykisk helse

ung.no - Informasjon om "alt" det du som er ung lurer på. Anbefales!