no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Karriere-, yrkes- og utdanningsveiledning

Tenker du på veien videre etter videregående? Hva du skal bli, hvilke yrker kan du velge og hvilke utdanninger finnes? Når er fristene og hvilke regler gjelder? Her har vi samlet nyttig informasjon fra rådgiverne på Thor Heyerdahl.

Hva er karriereveiledning

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet.

Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling valg og samfunnsdeltagelse.

Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner.

Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet.

Våre rådgivere hjelper deg gjerne på veien videre etter videregående skole - enten det er videre studier eller valg av yrkesretning. De er til stede på skolen hele året, og åpner Karriereboksen i god tid før søknadsfrist for høyere utdanning går ut (se lenger ned).

Trenger du karriereveiledning? Vestfold og Telemark fylkeskommune (vtfk.no) har samlet all informasjon om karriereveiledning på en nettside, samt eksterne ressurssider og gjort det enkelt tilgjengelig. Les mer om det her.

Karriereboksen

Karriereboksen på Thor Heyerdahl vgs. holder åpent i tiden før søknadsfrist for høyere utdanning 15. april. Der tilbyr rådgiverne våre individuell rådgivning. Det er drop in så det er bare å stikke innom for gode råd til veien videre!

Bilde av rådgiverne

Besøksdager universitet og høyskoler 2023/2024

Alle elever har anledning til å søke velferdpermisjon for å reise på besøk til aktuell studieplass/åpen dag. Reisen må bekostes av den enkelte elev. Eleven må på forhånd lage en plan for dagen og levere søknad til avdelingsleder for godkjenning. Her finner du skjemaet du må bruke for å søke.

Norges musikkhøyskole

16. november 2023, les mer om åpen dag ved Norges musikkhøyskole her

Universitetet i Sørøst-Norge

28. november 2023, Porsgrunn

29. november 2023, Drammen

30. november 2023, Vestfold

Les mer om åpen dag ved Universitetet i Sørøst-Norge her 

Universitetet i Bergen

12. februar 2024, les mer om åpen dag ved Universitetet i Bergen her

Handelhøyskolen BI

12. februar 2024, Bergen

Dato ikke fastsatt, Trondheim

Dato ikke fastsatt, Stavanger

07. mars 2024, Oslo

Les mer om åpen dag på Handelhøyskolen BI her

Universitetet i Stavanger

05. mars 2024, les mer om Universitetet i Stavanger her

Universitetet i Oslo

07. mars 2024, les mer om åpen dag ved Universitetet i Oslo her

Norges Idrettshøyskole

07. mars 2024, les mer om åpen dag ved Norges Idrettshøyskole her

Universitetet i Agder

13. mars 2024, les mer om åpen dag ved Universitetet i Agder her

OsloMet

Dato ikke fastsatt, les mer om OsloMet her

Høyskolen i Østfold

Dato ikke fastsatt, les mer om Høyskolen i Østfold her

Høyskolen Kristiania

Dato ikke fastsatt, les mer om åpen dag ved Høyskolen Kristiania her

Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet (NTNU)

Dato ikke fastsatt, les mer om NTNU her

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

Dato ikke fastsatt, les mer om NMBU her

Høyskulen i Volda

Ingen planlagte besøksdager, les mer om Høyskulen i Volda her

Årshjul og faste aktiviteter gjennom skoleåret på THVS

Dato varierer fra år til år, men dette skjer fast: 

AUGUST
 • Rådgiverne besøker vg1 klassene og presenterer tjenesten (august/september)
SEPTEMBER
 • Frist for oppmelding til privatist, frist 15. september
OKTOBER
 • Karriereverktøy - interessekartlegging (oktober-november)
NOVEMBER
 • Besøk fra forsvaret vg2
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lære
 • Informasjon om søking av programfag vg1 og vg2 studiespesialiserende (november/desember) og gjennom dette skjemaet
DESEMBER
 • Besøk fra tidligere elever
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lære og gjennom dette skjemaet
JANUAR
 • Studiemesse Sandefjord for Vg2, link til messa finner du her
 • Rullerende opptak åpner ved folkehøyskoler og andre private skoler (januar/februar)
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lære og gjennom dette skjemaet
FEBRUAR
 • Kartlegging av programfag til søking, frist 1. februar
 • Søknad om tilrettelegging til eksamen, frist 1. februar
 • Oppmelding til privatist eksamen, frist 1. februar
 • Universitetsturneen for alle Vg3-elever (obligatorisk). Universitetene besøker THVS.
 • Besøk fra Universitetet i Sørøst-Norge, link til hjemmesiden finner du her
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lærer og gjennom dette skjemaet
MARS
 • Søke høyerer utdanning. Vg3. Foredrag om livet som student. Frist 1. mars særskilt
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lære og gjennom dette skjemaet
APRIL
 • De ulike høyskolene og universitetene har åpen dag før søknadsfrist hvert år. Besøk gjøres etter avtale med avdelingsleder/lære og gjennom dette skjemaet
 • Samordna opptak/private søkehjelp, frist 15. april, link finner du her
MAI
 • Frist for å slette studieønsker, frist 15. mai
JUNI
 • Omprioritering av ønsker - samordna opptak, frist 1. juni

Finn utdanning, yrke eller skole

Det er mange utdannelser og yrker å velge i, og det kan være greit med litt hjelp i søkeprosessen.

Utdanning.no

Utdanning.no er en portal som kan hjelpe deg å velge den utdanninga som passer for akkurat deg. Særlig anbefaler vi det verktøyet som heter jobbkompasset.

YOU-portalen.no

På YOU-portalen er de ulike utdanningsområdene samlet i 16 hovedgrupper.

Her får du informasjon om fagkode, poengkrav, type utdanning, hvem som tilbyr utdannelsen, og ikke minst kommer du rett inn på hvert enkelt studiums hjemmeside slik at du får konkret informasjon om studiet; fagoppbygging, mulighet for jobb og videre etterutdanning.

Høyere utdanning

Husk søknadsfristen 15. april!

I Norge er fristen for opptak til offentlige høgskoler og universiteter 15. april. Alt opptak skjer via Samordna opptak. Her finner du alt du trenger å vite om søkeprosessen, regler, frister, poenggrenser og søknadsskjema.

Merk:

 • For elever som mener å ha grunner til særlig vurdering i opptak til høyere utdanning, er fristen 1. mars.
 • Noen studier har spesielle opptakskrav. Gjør deg kjent med disse.
 • Vær oppmerksom på at private høgskoler ikke er med i Samordna opptak.
 • Privat høgskoler har ulike søknadsfrister og søknadsskjemaer, dette må du sjekke hos den enkelte skole.
 • Det er ulike søknadsfrister for studier i utlandet, les mer om dette lenger ned på sida.

Samordna opptak

Høgskoler og universitet i Norge

Her finner du lenker til noen universiteter og høgskoler i Norge.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

NTNU

Universitetet i Tromsø

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Agder

Oslomet

Norges handelshøyskole

Handelshøyskolen BI

Politihøgskolen

Norges idrettshøgskole

Høgskolen i Sørøst-Norge

Fagskoler

Her finner du lenker til noen fagskoler

Folkeuniversitetet

Noroff

Gokstad akademiet

Høyskolen Kristiania

Fagskolen Vestfold og Telemark

Fagskole Tisip

NKI fagskole

Studier i utlandet

Tenker du på å studere i utlandet etter videregående?

Mulighetene og tilbudene er mange. Rådgiverne hjelper deg med å skaffe deg kunnskap om tilbudene.

Merk:

 • Det er ulike søknadsfrister for studier i utlandet.
 • Hos organisasjonen ANSA finner du opplysninger om land/studier og opptakskrav/søknadsfrister. Se også i listen under. 
 • Hos Lånekassa ser du om studiet støttes og hvordan du søker slik støtte.
 • Norske høgskoler og universitet tilbyr også mulighet for å ta ett eller to semester i utlandet som del av utdannelsen din her hjemme.
 • Lurer du på om utdannelsen din fra utlandet bli godkjent i Norge? Sjekk med ANSA, Lånekassa eller SAFH (for helsefaglige utdanninger).

ANSA

Lånekassa

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH

Studier i Storbritannia

SONOR

Kilroy

Go Study

Søknadsfrister for studier i utlandet

Forsvaret

I tillegg til førstegangstjenesten tilbyr Forsvaret ulike utdanningsløp.

Utdanning i forsvaret, les mer om det her.

Lærling i forsvaret, les mer om det her.

Folkehøgskole

Ønsker du et annerledes år?

Vil du gjøre noe helt annet et år før du begynner på studiene? I s

å fall kan folkehøgskole være noe for deg. Skolene utfordrer deg på en ny måte, du lever tett på mange andre ungdommer, kan fordype deg i mange spennende fag, lærer mye nytt og reiser på mange turer. Det viktigste er å utfordre seg selv litt og vokse som menneske.

Folkehogskole.no

Slik kan du som foresatt hjelpe til

Her kommer det fem enkle tips til hvordan du som forelder eller foresatt kan hjelpe ungdom med utdannings- og yrkesvalg. Les mer her.

Foreldre og foresatte kan ha stor innvirkning på unges valg av utdanning og yrke. Her får du tips og råd til hvordan du kan veilede på en god måte. Les mer her.

Lurer du på noe?

Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere eller sjekk ut Vestfold og Telemark fylkeskommune sin karriereveiledning. På denne siden er det samlet all informasjon om karriere på nettstedet til Vestfold og Telemark fylkeskommune (vtfk.no) og eksterne ressurssider, og gjort det enkelt tilgjengelig

Rådgivere

Inger Marie Bøe

Rådgiver for bygg- og anleggsteknikk, og helse- og oppvekstfag

inger.marie.boe@vtfk.no

404 53 854

Bivar Mikail

Rådgiver for teknologi- og industrifag, og elektro og datateknologi

bivar.mikail@vtfk.no

466 62 028

Stine Abrahamsen

Rådgiver for salg, service og reiseliv, restaurant- og matfag og språk, samfunnsfag og økonomi

stine.abrahamsen@vtfk.no

918 51 799

Bente Sommer Larsen

Rådgiver for studiespesialisering vg1, realfag og AHT

bente.sommer.larsen@vtfk.no

982 17 604

Cathrine Lekven

Rådgiver for musikk og dans, medier og kommunikasjon, SMI og voksenopplæring

cathrine.lekven@vtfk.no

909 61 718

Aud Kielland Elnes

Rådgiver for idrett og bygg

aud.kielland.elnes@vtfk.no

930 64 192

Publisert: 21.02.2018 Oppdatert: 29.01.2024 kl.14:38