no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utviklingsplan og kvalitetssystem

For å bidra lokalt til globale bærekraftsmål, skal Thor Heyerdahl videregende skole åpne dører mot verden og framtida. Gjennom mot og grensesprengende holdninger skal vi utforske nye og spennende pedagogiske virkemidler, øke elevaktiviteten og ta i bruk læringsfremmende teknologier.

Utviklingsplan

Samtidig skal vi videreføre skolens gode tradisjoner med integrering, mangfold og internasjonalt samarbeid. Vårt fokus vil være på relevant innovativ utdanning, tilpasning til et arbeidsmarked i rask endring, livsmestring, inkludering og lærende fellesskap for å bidra til økonomisk­, sosial­ og miljømessig bærekraft. Nysgjerrighet, mot og raushet skal bidra til å skape en bærekraftig verden!

Les alt i vår utviklingsplan:

Utviklingsplan forsidebilde.JPG

Kvalitetssystemet Heyerdahl kompass

Ved THVS arbeider vi systematisk med kvalitetsutvikling av opplæringsvirksomheten, for å oppfylle kravene til fylkeskommunen og skolen beskrevet i Opplæringslovens § 13-3e. Dette kvalitetsdokumentet - Heyerdahl kompass - beskriver mål og kriterier for det systematiske kvalitetsarbeidet, og definerer roller, ansvar, oppgaver og prosesser for oppfølging. Klikkk på dokumentet for å lese mer: 

 

imagehgg5.png

Publisert: 18.02.2021 Oppdatert: 03.04.2023 kl.09:17