Parkering

Vi har to parkeringsplasser som er avgiftsbelagt i tidsrommet 08.00-16.00. Ved ankomst fra Elveveien (Rv40) ligger det en parkering til høyre i rundkjøringen inn til skolen, og en til venstre foran skolebygget. Foran skolebygget er det også oppmerkede handikap-, lade- og gjesteparkeringsplasser.

I tidsrommet klokka 08.00-16.00 på alle virkedager er det parkeringsavgift (20,- dagen) for privatbiler på skolens parkeringsplasser. Motorsykler/mopeder, gjester (inntil fire) og personer med godkjent handikapbevis kan stå gratis på oppmerkede plasser og med gyldige tillatelser. Gjester henter parkeringsbevis i resepsjonen (bilens reg.nr. må oppgis). Elbiler parkerer gratis på hele området. I tillegg er det egne plasser for lading av el- og hybridbiler. Fra 1. august 2023 vil all lading på merket ladeplass koste kr. 30,- per dag. Avgiften betales på samme måte som øvirg parkeringsavgift.

NB! Det er ikke anledning for betalende gjester å benytte seg av gjesteparkeringsplassene. Biler uten gyldig parkeringsbevis fra resepsjonen vil bøtelegges.

Avgiftsparkeringen driftes av AimoPark. Alle henvendelser rettes direkte til Aimo Park Norway AS.

Det er også parkering i Framparken, som du kommer til ved å kjøre videre forbi skolen og Jotron Arena, og til venstre i neste rundkjøring. Det er kun to minutters gangvei herfra til skolen.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 29.06.2023 kl.14:06