no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Parkering

Vi har to parkeringsplasser som er avgiftsbelagt i tidsrommet 08.00-16.00.

Ved ankomst fra Elveveien (Rv40) ligger det en parkering til høyre i rundkjøringen ved skolen, og en til venstre foran skolebygget. Foran skolebygget er det også oppmerkede handikap-, lade- og gjesteparkeringsplasser.

Klokken 08.00-16.00 alle virkedager er det parkeringsavgift for privatbiler på skolens parkeringsplasser, det gjelder også for elbiler.

Motorsykler/mopeder, gjester og personer med godkjent handikapbevis kan stå gratis på oppmerkede plasser og med gyldige tillatelser. Mopedbiler kan ikke benytte mopedparkering, men følger samme regler som biler.

Gjester må registrere bilen i skolens resepsjon, der bilens reg.nr. oppgis. Biler som ikke er registrert med gjesteparkering i resepsjonen kan bli bøtelagt. 

Lading på merket ladeplass er avgiftsbelagt. Avgift for lading betales i EasyPark-appen med takstgruppe 21108, også opplyst på ladepunkt.

Avgiftsparkeringen som ikke gjelder elbiler driftes av AimoPark. Alle henvendelser rettes direkte til Aimo Park Norway AS.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 25.04.2024 kl.13:24