no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter.
Elev som sitter med skolearbeid
Foto: nordsveenravndal.no

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Film

Slik jobber vi

I tillegg til fagkunnskap tilegner elevene seg sentrale ferdigheter for høyere studier. Eksempler på dette kan være planlegging og gjennomføring av gruppearbeid, ta notater og forberede seg til prøver og eksamener. Elevene får også trening i å skrive faglige tekster med korrekt kildehenvisning og i å utøve god kildekritikk.

Vg1 Studiespesialisering

Fellesfag:

 • Engelsk
 • Fremmedspråk nivå 1
 • Fremmedspråk nivå 2
 • Matematikk 1P (praktisk) /
 • Matematikk 1T (teoretisk)
 • Naturfag
 • Norsk
 • Geografi
 • Kroppsøving
 • Samfunnskunnskap

Vg2 Realfag

Fellesfag:

 • Fremmedspråk nivå I /
 • Fremmedspråk nivå II
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Matematikk 2P (praktisk)*
 • Norsk

Valgfrie programfag:

 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Kjemi
 • Matematikk for realfag
 • Matematikk for samfunnsfag
 • Teknologi og forskningslære

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Fellesfag:

 • Fremmedspråk I /
 • Fremmedspråk nivå II
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Matematikk 2P (praktisk)
 • Norsk

Valgfrie programfag:

 • Engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Markedsføring og ledelse
 • Matematikk for realfag
 • Matematikk for realfag
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Sosiologi og sosialantropologi

Vg3 Realfag

Fellesfag:

 • Historie
 • Norsk
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving

Valgfrie programfag:

 • Biologi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Matematikk for realfag/
 • Matematikk for samfunnsfag
 • Teknologi og forskningslære

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Fellesfag:

 • Historie
 • Norsk
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving

Valgfrie programfag:

Engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Fremmedspråk (programfag)

Markedsføring og ledelse

Matematikk for realfag

Matematikk for samfunnsfag

Politikk og menneskerettigheter

Psykologi

Rettslære

Samfunnsøkonomi

Sosialkunnskap

 

 

Bildegalleri

 

To som snakker sammen om en skolebokPerson som driver med et naturfagsprosjektNaturfagsprosjektElever som sitter sammen og jobberElever i labbenBilde fra naturfagsrommetElever som gjør et eksperiment i naturfagsrommetElever som driver med et naturfagsprosjektElever som snakker foran klassenElever som samarbeider om en skoleoppgave

Kontaktinformasjon

Tarjei Grimstad

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi, og påbygg

tarjei.grimstad@vtfk.no

997 16 108

Tom Reppesgård

Avdelingsleder realfag, og Elektro og datateknologi

tom.reppesgaard@vtfk.no

952 15 104

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 16.01.2024 kl.10:55