no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Våre unge

Larviksmodellen våre unge skal resultere i nye og bedre opplæring- og kvalifiseringsløp for unge i Larvik kommune. Ved å forebygge bedre og inkludere flere så skal våre unge skape nye og bedre muligheter for unge i Larvik.

Prosjektene

Våre unge modellen består av flere ulike prosjekter med et felles overordnet mål om å få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet. Dette vil bidra til forandring og gevinster i en eller flere virksomheter og sektorer.

Larviksmodellen våre unge er et langsiktig endrings- og utviklingsarbeid, og som skal føre til radikal nytenking og strukturendringer i arbeidet med målgruppen i Larvik. Målet er å redusere ungt utenforskap til lavest i landet innen 2024. 

Våre unge prosjektene er:

  • Praktisk opplæringsløp
  • Karrierenettverk
  • Larvik lærlingskontor
  • Kommunen som inkluderingsarena
  • Helsefagpiloten
  • Lærlingprogrammet

Thor Heyerdahl videregående skole er med på tre av disse satsningsområdene:

- Heyerdahl lærling

- Helsefagpilot

- Praktisk opplæringsløp

Utenforskap

Det store flertallet av befolkningen har arbeid som sin hovedinntektskilde. Arbeid og utdanning er viktige arenaer for deltakelse i samfunnet og mestring. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig for verdiskapningen. Vestfold og Telemark er blant fylkene med høyest andel av befolkningen utenfor arbeid og utdanning.

I dag står 11,6% av ungdom i Larvik uten opplæring, kvalifisering eller arbeid. Landsgjennomsnittet er på 12%.

Larvik kommune tilrettelegger for blant annet fleksible og individuelle opplæringsløp gjennom Larvik lærlingkontor. For mer informasjon sjekk ut siden Larvik lærlingkontor, du kan også lese mer om utenforskap her: Utenforskap.

 

Våre unge ble etablert i første kvartal 2020. Programmandat vedtatt i mai 2022.

 

Du kan lese mer om Våre unge på hjemmesiden til Larvik kommune her: Våre unge - Larvik kommune

Publisert:

15.02.2023

Oppdatert:

07.12.2023 kl.09:29