no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Våre unge

Ungdom som går med ryggen til.
Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert:

15.02.2023

Oppdatert:

03.04.2024 kl.12:50

Larviksmodellen Våre unge består av flere prosjekter som alle har et mål om få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet.

Våre Unge er en samhandlingsmodell for radikal tjenesteinnovasjon som bidrar til at færre unge faller ut av det ordinære opplæringsløpet, og dermed kommer seg inn på arbeidsmarkedet.

Bak programmet står Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune og NAV Vestfold og Telemark. De operative aktørene er Thor Heyerdahl videregående skole, NAV Larvik og Larvik kommune.

På Larvik kommunes nettside er alle prosjektene i Våre unge samlet, i tillegg til at du finner mye nyttig informasjon her. 

Våre unge