no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tildeling av programfag

StyrkNorsk

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Les mer om StyrkNorsk

Matematikk på Vg1

1P
1P er praktisk matematikk og enklere enn 1T. Noe av pensum være overlappende med det du lærte på ungdomsskolen, men du vil også lære en del nye ting. Pensum er litt mindre enn i 1T, og det blir noe mer tid til repetisjon.

1P gir generell studiekompetanse, som betyr at du kan velge studier senere som ikke krever matematikk programfag. Noen slike studier kan være f.eks. juss, media, samfunnsfag, lærer, sykepleier. Dette er bare noen eksempler, dersom du lurer på andre studier, spør rådgiver ved skolen din.

I 1P lærer du grunnleggende om tall og algebra, om geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

For elever på idrett, musikk og dans og medier og kommunikasjon tilbys 1P (ikke 1T).

1T
1T er mer krevende enn 1P, og det er ganske stor forskjell på disse to fagene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og forventet arbeidsinnsats. 1T, som er teoretisk matematikk, krever det større forståelse for matematikk og evne til selvstendig arbeid.

1T gir generell studiekompetanse, og her legges grunnlaget for matematikkfagene S1, R1, S2 og R2. Disse fagene gir grunnlag for studier som for eksempel lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller for realfagsstudier innen matematikk, fysikk, kjemi, og biologi. Snakk med rådgiver dersom du lurer på dette.

I 1T lærer du mer videregående om tall og algebra, trigonometri, funksjoner, sannsynlighetsregning og derivasjon (funksjonsanalyse).

Faglige anbefalinger for 1P og 1T

Har du karakter over middels (5 eller 6) og liker matematikk anbefaler vi 1T.

Har du middels karakter 4 og i tillegg behersker algebra og liker matematikk kan du søke 1T, men du må da være innstilt på å jobbe mer med faget.

Har du middels karakter (3 eller 4) og synes algebra er vanskelig, anbefaler vi 1P.

Har du karakter 2 anbefaler vi 1P.

Faglige anbefalinger når det gjelder matematikk S1 og R1 Vg2:

  • Du anbefales å ha matematikk 1T dersom du ønsker matematikk S1 eller R1, og ha karakteren 4 eller bedre.
  • Har du matematikk 1P, anbefales du å søke matematikk 2P, med mindre du har karakteren 5 eller bedre.
  • Du kan ha matematikk 2P uavhengig av om du ønsker fordypning innen SSØ eller realfag.
  • Søker du fysikk 1, anbefales du å ha matematikk 1T og søke matematikk R1.

Prinsipper for tildeling av programfag 

Prinsipper for tildeling av programfag

Tilbud fremmedspråk på Vg1-nivå

Tysk nivå 1 og 2
Spansk nivå 1 og 2
Fransk nivå 2 (videreføring fra ungdomsskolen).
De elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk på Vg1, Vg2 og Vg3. De vil få tilbud om enten tysk eller spansk, avhegig av antall søkere til fagene. 
De ulike tilbudene igangsettes under forutsetning av nok antall søkere.

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 18.10.2022 kl.10:48