no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold. Mer informasjon finner du her:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.


Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.


Hvordan søke?

Videregående

Elever på videregående skole i Vestfold med behov for busskort, søker om skoleskyss selv via MinSkyss

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold for videregående skole

For elever på videregående med behov for minibuss/taxi, kjøregodtgjørelse eller tog; ta kontakt med skolen din slik at de søker for deg.

Er du folkeregistrert i et annet fylke enn Vestfold? Ta kontakt med ditt hjemfylke.

 

Grunnskole

For elever på grunnskolen er det alltid skolen som søker om skyss. Har eleven behov for skyss, ta kontakt med skolen eleven går på

 

Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyss@vestfoldfylke.no eller kontakte administrasjonen på skolen.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13:51