no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Heyerdahl ressurs

Heyerdahl Ressurs tilbyr skreddersydd støtte i kjernefag for elever ved Thor Heyerdahl videregående skole.

På Thor Heyerdahl videregående skole imøtekommer vi hver elevs unike læringsbehov ved å tilby et dedikert støttetilbud gjennom Heyerdahl ressurs. Dette ressurssenteret er spesialisert på å tilpasse undervisningen for elever med spesifikke faglige utfordringer.

 

Faglig støtte der det trengs mest

Heyerdahl ressurs tilbyr støtte i kjernefag som norsk, matematikk, engelsk, religion og samfunnsfag. Tilbudet er tidsbegrenset og skreddersydd til den enkelte elevs behov. Med faglærere som også behersker arabisk og tigrinja, sikrer vi at språk ikke er en barriere for læring.

 

Tilrettelegging for lese- og skrivevansker

Dersom det er mistanke om lese- eller skrivevansker, står Heyerdahl ressurs klar til å gjennomføre grundige kartlegginger. Vi følger nøye etablerte rutiner for å sikre at hver elev får den hjelpen de trenger.

 

Innovativ tilnærming til dysleksi

Gjennom tett samarbeid med lærere på skolen, tilpasser Heyerdahl ressurs undervisningen for elever med dysleksi. Ved å benytte varierte pedagogiske metoder og læremidler, sikrer vi at alle elever får maksimalt utbytte av den ordinære opplæringen. Som fagmedlem av Dysleksi Norge, er vi dedikerte til kontinuerlig forbedring og spesialisering.

 

Heyerdahl Ressurs er ikke bare et ressurssenter, men et springbrett for elever som står overfor faglige utfordringer, risikerer å ikke bli vurdert, eller kan ha nytte av et mindre og mer fokusert opplæringsmiljø for en periode.

Vårt mål er å sikre at hver elev får de verktøyene de trenger for å lykkes – både i og utenfor klasserommet.

Publisert: 17.04.2024 Oppdatert: 02.05.2024 kl.15:06