no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utveksling

Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan søke?

Vg1 og Vg2, yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Viktig å huske på før du reiser

 • Ta kontakt med rådgiver for informasjon om utveksling og aktuelle utvekslingsorganisasjoner
 • Samtale med avdelingsleder for elevadministrasjon, fortrinnsvis med foresatte, om krav til godkjenning (etter høstferien)
 • Forhåndstilsagn: Bekreftelse fra skolen som sendes til Lånekassen
 • Søk deg inn til Vg2, så kan du takke nei til skoleplassen i juli.
 • Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.
 • Ta eventuelt kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag
 • Biblioteket har en bok om utveksling som kan være nyttig å lese 

Søk om forhåndsgodkjenning av utvekslingsår

Viktig å huske på når du er på utveksling

 • Du legges inn vårt datasystem, slik at du har tilgang til Teams.
 • Dialog om fag med avdelingsleder for elevadministrasjon (etter høstferien)
 • For studiespesialiserende: Dokumentasjonen må ha signatur og stempel fra utvekslingsskolen.
 • Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars
 • Få med deg formell dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala.
 • Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt 

Viktig å huske på når du kommer hjem

Søke om godkjenning:

 • Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest innen 1. august. 
 • Bruk søknadsskjemaet nedenfor, skoledokumentasjonen vedlegges
 • Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Det søkes om to type godkjenninger:
    - Godkjenning av enkeltfag som er tidligere bestått i Norge eller utlandet.
    - Godkjenning av hele opplæringsår fra utlandet.
 • For mer informasjon om godkjenning, se søknadsskjemaet

Skjema for søknad om godkjenning av utvekslingsår i utlandet

 

For mer informasjon, se også Rundskriv om godkjenning av opplæring i utlandet

Veiledende oversikter

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra dans Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra idrettsfag Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra medier og kommunikasjon Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra musikk Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra studiespesialisering Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra Vg2 elektrofag

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra yrkesfag

Veiledning ved valg av matematikk i USA

Konvertering av IB-fag mot videregående opplæring i Norge


Veiledende oversikt for vurdering av nivå i fremmedspråk:

Her er en oversikt over språknivå (Lenke Fjernet)  (side 14 i heftet)

Nivåforklaring:

 • A1 + A2 tilsvarer fremmedspråk nivå 1
 • B1 + B2 tilsvarer fremmedspråk nivå 2
 • C1 + C2 tilsvarer fremmedspråk nivå 3 

Se også Common European Framework

Beskrivelse av fag på andre språk

vilbli.no finner du beskrivelse av de norske fagene på flere andre språk. Gå inn på nettsiden og velg språk øverst på høyre side.

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 07.03.2024 kl.09:15