no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Apollon - Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo (papirutgaven finner du i biblioteket).

CICERO Senter for klimaforskning - Forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk.

forskning.no - Norske og internasjonale forskningsnyheter. Du finner også bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner.

Genialt - Tidsskrift fra Bioteknologinemnda - (papirutgaven finner du i biblioteket).

Gemini - Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF.

Idunn - Fag- og forskningstidsskrifter og forskningsbøker. Du har tilgang via skolens nettverk.

Labyrint - Forskningssaker fra Universitetet i Tromsø.

nofima.no - Forskningsinstitutt for akvakulturnæring, fiskerinæring og matindustri.

Publisert:

16.11.2020

Oppdatert:

16.11.2020 kl.09:53