no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Prosjekter og aktiviteter

Ved Thor Heyerdahl vgs. har vi en rekke satsingsområder og pågående prosjekter.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken

Erasmus+

Thor Heyerdahl videregående skole er sertifisert til å motta Erasmus+ midler for yrkesfaglig utdanning og for språkfag innen studiespesialiserende og studieforberedende i perioden 2021-2027. Det er EUs program for utdanning, ungdom og idrett.

Elever ved Thor Heyerdahl videregående skole har mulighet til å søke om utvekslingsopphold innen sine programfagområder på yrkesfag og elever ved studiespesialiserende og studieforberedende kan få reise på kortere språkutvikling innen spansk, tysk og fransk.

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen.

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Elever kan ha praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon, mens lærlinger utplasseres i en relevant bedrift.

eTwinning

Thor Heyerdahl vgs. er en eTwinning-skole. eTwinning tilbyr en plattform for medarbeidere på skoler i hele Europa, der lærere kan kommunisere, samarbeide, utvikle prosjekter, dele og tilhøre et læringsfelleskap.

Flere lærere ved THVS er såkalte eTwinnings-lærere. Det vil si at de er en del av det europeiske samarbeidet om å utvikle og dele erfaringer med læringsprosjekter.

eTwinning ble lansert i 2005 som hovedtiltaket til Europakommisjonens eLæringsprogram. Nå er det tett integrert i Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. 

Les mer om eTwinning ved THVS her. 

Operasjon Peru

THVS bruker den årlige innsamlingsdagen til å støtte Prosjekt Peru som jobber med barns rettigheter gjennom utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Hvert år går årets viktigste arbeidsdag av stabelen. Vi håper på stort engasjemnet blant elevene!

Mer om prosjekt Peru

Prosjekt Peru jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg. Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú nord i Peru. Barnehjemmet ble grunnlagt i 1992 og er i dag hjem for 15 tidligere gatebarn og foreldreløse.

Helt siden starten har støtten fra den videregående skolen i Larvik vært blant de største inntektskildene til å drive barnehjemmet og skolen i Peru. Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har vi heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

Operasjon Peru går ut på at de ca 1.650 elevene ved Thor Heyerdahl vgs., sammen med elevene ved Re, Holmestrand, Melsom og Voss videregående skoler, gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru. Elevene gjør alt fra å male og jobbe i butikker til å gå med innsamlingsbøsser og utføre hagearbeid. Inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet.

Eget styre
Prosjekt Peru har et eget styre som er ansvarlige for å følge opp den daglige driften. Styret består av:

  • Jan Gusland, daglig leder
  • Trond Manvik, økonomiansvarlig
  • Nicole Gavel Bakke, representant for Re vgs.
  • Ingjerd Beate Nyhus Larsen, representant for Thor Heyerdahl vgs.
  • Yvonne Bjørnsgård


Alt av styrets arbeid i Norge foretas av frivillige da det er et viktig prinsipp for Prosjekt Peru at alle penger som samles inn går direkte til arbeidet i Peru

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 26.06.2023 kl.10:15