no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærlingprogrammet

Lærlingprogrammet er unikt, og tilbyr elever læreplass og oppfølging frem til gjennomført fagbrev i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole, iFokus, NAV Larvik og oppfølgingstjenesten.

Av ulike årsaker er det mange elever som ikke har fått læreplass eller som har mistet den læreplassen de har hatt. Helse- og rusutfordringer, sosiale forhold, økonomi, logistikk språk, feilvalg og skolevegring er alle årsaker som kan føre til drop-out og manglende gjennomføring av videregående skole.

Lærlingprogrammet er etablert for å fange opp ungdommene før de detter ut av utdanningsløpet. Lærlingprogrammet er tett på elevene og det er stort fokus på å bygge en trygg og ærlig relasjon som grunnlag for viktig endringsarbeid.

Det er fokus på ressurser og muligheter, hvor det sikres rett valg og skreddersydd lærlingeplass av jobbkonsulenter med stort engasjement og bred markedskompetanse. Gjennom utstrakt teamarbeid benyttes ressursene rundt den enkelte elev på best mulig måte.

Jobbkonsulentene har alltid trua – og følger opp frem til fagbrev er oppnådd.

Arbeidsmetodikken er derfor:

  • Sikre en trygg relasjon
  • Ressurser og muligheter
  • Rett valg – karriereveiledning
  • Rett plass – finne rett arbeidsgiver
  • Oppfølging over tid
Kristin Bache

kristin.bache@vtfk.no

907 45 845

Se filmen om Amelia (16) som byttet ut skolen med reketråler og fikk lærekontrakt med hjelp fra Våre unge.

Her kan du lese en artikkel i Østlands-Posten som handler om lærlingeprogrammet: Møte mellom Casper og Hans Jørgen skulle vise seg å være viktig 

Publisert:

20.02.2023

Oppdatert:

19.09.2023 kl.13:27