no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Praktisk opplæringsløp

Johnny Gangsøy (54) leder det nye og spennende prosjektet som skal gi mer praktisk opplæring for ungdommer i Larvik Kommune.

Våre unge er en modell som består av flere ulike prosjekter. Alle har et felles overordnet mål om å få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet. 

Det er Johnny Gangsøy som skal ha prosjektansvaret for et av disse tiltaksområdene som heter praktisk opplæringsløp. Tiltaket skal i første runde jobbe fram skreddersydde løp for elever som er i risiko for frafall. Dette gjøres i tett samarbeid mellom Larvik kommune og Thor Heyerdahl videregående skole.

- I neste runde handler det om å utvikle en ungdomsskole som er mer praktisk, relevant og virkelighetsnær, sier Kjell Jensen som er virksomhetsleder for skolene i Larvik kommune.

Johnny Gangsøy

johnny.gangsoy1@vtfk.no

482 49 396

 

Publisert:

19.09.2023

Oppdatert:

19.09.2023 kl.13:40