no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vg2 Ambulansefag

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste.

Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Fag- og timefordeling:

Fellesfag:

- Kroppsøving

- Norsk

- Samfunnskunnskap

Felles programfag:

- Ambulansemedisin

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesliv i ambulansefag

Yrkesfaglig fordypning:

- Yrkesfaglig fordypning

Vurderingskriterier

Søkere intervjues og vurderes i forhold til motivasjon, fysisk styrke og skikkethet og etter karakterer. Når de er vurdert som egnet for faget, konkurrerer elevene på bakgrunn av inntakspoeng om de 16 ledige plassene. Intervju og vurdering foretas i i samarbeid mellom Thor Heyerdahl vgs. og Sykehuset i Vestfold HF.

Les om de fysiske opptakskravene

Elevene må legge frem helseattest i henhold til gjeldene utrykningsforskrift, NA-0202 for førerkort klasse D.

Lærekontrakt

Ved inntak til Vg2 ambulansefag vil elevene inngå i en felles intensjonsavtale om lærekontrakt med Sykehuset i Vestfold HF på gitte betingelser. Kontrakten betinger at elevene har gode faglige prestasjoner, har karakteren «God» i orden og oppførsel, god tilstedeværelse og vurderes som egnet for faget.

Både utplassering i praksisbedrift og lærlingekontrakt krever fremleggelse av politiattest. 

Kryssløp

Dersom du mot formodning underveis i utdanningen oppdager at ambulansefag likevel ikke er noe for deg, har du mulighet til å gå ut i lære helsearbeiderfaget eller portørfaget etter Vg2. Ønsker du studiekompetanse for å studere videre på universitet eller høyskole, kan du søke deg til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Voksenplasser på Vg2 ambulansefag

Er du voksen og kvalifisert, kan du nå søke opptak til Vg2 ambulansefag ved Thor Heyerdahl vgs.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med inntakskontoret i Vestfold: 
Tlf: 33 34 41 72 (man-fre kl. 11.30-14.00)
inntak@vestfoldfylke.no

Publisert: 19.02.2018 Oppdatert: 12.03.2024 kl.13:56