no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. De skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • Tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
  • Sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planleggingen og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser 
  • Skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring

 Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst, og ha en god fysisk og psykisk helse.

Fag- og timefordeling:

Fellesfag:

- Kroppsøving

- Norsk

- Samfunnskunnskap

Felles programfag:

- Kommunikasjon og samhandling

- Pedagogisk arbeid

- Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkesfaglig fordypning:

- Yrkesfaglig fordypning

Du bør like å:

- Gi omsorg

- Lære bort

- Være leken

- Samarbeide

Kjerneelementer:

- Lek, læring og utvikling

- Samarbeid og relasjoner

- Teknologi og lovverk

- Didaktisk metodevalg

Hvor jobber en barne- og ungdomsarbeider?

  • Barnehage
  • Skole
  • Skolefritidsordninger
  • Fritidsklubber
  • Andre kommunale etater

For å jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordninger må du legge fram gyldig politiattest.

Publisert: 24.01.2023 Oppdatert: 05.10.2023 kl.11:16