no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

VG2 Helsearbeiderfag

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Som helsefagarbeider lærer du å jobbe med både unge og eldre pasienter og brukere innen helse- og omsorgstjenesten.

Vanlige arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov
 • Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
 • Bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere forhold om pasienten og hva slags helsehjelp som gis hvorfor
 • Assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå
 • Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispensere
 • Tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon
 • Miljørettede tiltak og aktiviteter
 • Utføre førstehjelp ved behov

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Din jobb blir å hjelpe dem med å mestre sitt eget liv.

Fag- og timefordeling:

Fellesfag:

- Kroppsøving

- Norsk

- Samfunnskunnskap

Felles programfag:

- Helsefremmende arbeid

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesliv i helsearbeiderfaget

Yrkesfaglig fordypning:

- Yrkesfaglig fordypning

Du bør like å:

- Gi omsorg

- Være sosial

- Se behovet til den enkelte

Kjerneelementer:

- Kropp, helse og omsorg

- Dialog, relasjon og veiledning

- Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi 

- Etikk og regelverk 

Hvor jobber helsefagarbeidere?

 • Hjemmetjenesten
 • Sykehjem
 • Bo- og servicesenter
 • Sykehus
 • Rusomsorgen
 • Psykiatrien
 • Boliger for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelse
 • Opptrenings- og behandlingssentre 
 • I skole med barn og ungdom som har behov for ekstra hjelp

Publisert: 24.01.2023 Oppdatert: 05.10.2023 kl.11:18