no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vg2 Baker- og konditorfag

Programfaget handler handler også om prosduksjon av baker- og konditorvarer som dekker behovet i samfunnet. Vg2 baker- og konditorfaget skal bidra til å utvikle selvstendighet og omstillingsdyktige, samarbeidene og serviceinnstilte fagarbeidere som dekker behovet for arbeidskraft i bransjen.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg2 baker- og konditorfag skal bidra til å vekke nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede gjennom produksjon av baker- og konditorvarer på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte. Programfaget skal videre bidra til lokal, nasjonal og internasjonal matkultur og hvordan det påvirker vareutvalget. 

Du vil lære:

- Om produksjon av baker- og konditorvarer

- Råvarebehandling

- Teknikker

- Teknologi i ulike produksjonsprosesser

- Om kvalitet, mattrygghet og matmerking 

Du bør like å:

- Bake

- Lære nye teknikker

- Være kreativ 

Kjerneelementene:

- Håndverksferdigheter

- Bærekraftig produksjon av baker- og konditorvarer

- Arbeidsliv og yrkesidentitet

- Kvalitet og trygg mat

Ved å gå denne veien kan du få jobb i:

- Bakeri

- Konditori

- Industribakeri

- Butikkbakeri

- Hotell- og restaurantnæringen

- Eller åpne eget bakeri utsalg

Publisert:

31.01.2023

Oppdatert:

02.02.2023 kl.13:42