no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vg2 Salg og reiseliv

Vg2 Salg og reiseliv gir deg kunnskapen du trenger for å mestre ulike jobber innen salg- og reiselivsnæringen.

Her er det en blanding av praktisk, teoretisk og yrkesrettet undervisning. Programfagene handler om å tilpasse og skape salgs- og reiselivs serviceopplevelser for ulike målgrupper. Det handler om å utnytte lokale, nasjonale og internasjonale ressurser bærekraftig for å skape merverdi i samfunnet. Du vil lære å møte kunder og gjester med respekt for identitet og kulturelt mangfold. Videre skal programfagene være med på at du utvikler kunnskap om etiske utfordringer innenfor salg og reiseliv. 

Fag- og timefordeling:

Fellesfag:

- Kroppsøving

- Norsk

- Samfunnskunnskap

Felles programfag:

- Forretningsdrift

- Innovasjon og markedsføring

- Kultur og kommunikasjon

Yrkesfaglig fordypning:

- Yrkesfaglig fordypning

Du vil lære:

- Idèutvikling og kreativ problemløsning

- Om reiseliv og turisme

- Planlegge og gjennomføre et arrangement

- Samarbeid, kommunikasjon og god relasjon mellom mennesker

- Å være vertskap som en del av et helhetlig reiselivsprodukt

Du bør like å:

- Møte mennesker 

- Hjelpe mennesker 

- Være åpen for å lære om ulike kulturer og tradisjoner 

- Være kreativ og like å se nye løsninger

Kjerneelementer:

- Slags- og vertskapsrollen

- Drift, utvikling og lønnsemd 

- Komunnikasjon og relasjoner

Ved å gå denne veien kan du blant annet få jobb i:

- Turisme- og reiselivsbedrifter

- Flyplasser

- Hotell

Publisert:

02.02.2023

Oppdatert:

21.09.2023 kl.09:54