no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− Lærer bør se og lytte til elever

Skolens arbeid med relasjonskompetanse imponerer ekspert på området.
Vilde Terjesdatter Gulvik forteller om hva som er viktig i relasjon lærer og elev.

− Jeg tror at gode og trygge relasjoner kan gjøre at du presterer optimalt. Det starter med å se og lytte til eleven, sier Vilde Terjesdatter Gulvik, som skal begynne på Vg3 studieforeredende.  

Nå ser hun ut over forsamling med alle ansatte på Thor Heyerdahl vgs.  

Mektig imponert  

Det er fredag før skolens elever kommer tilbake til en skole på grønt nivå. Alle kan møtes som vanlig, men vi må huske å holde avstand utenfor klasserommene. Bak oss har vi halvannet år med mye sosial distanse, med blant annet en del digital undervisning hjemmefra. Det har påvirket mange.  

At relasjonskompetanse er en av skolens satsingsområder er kanskje viktigere nå enn noen gang tidligere.   

Jan Spurkeland vet hvor mye gode relasjoner spiller en viktig rolle i et menneskes liv.
Jan Spurkeland vet hvor viktig gode relasjoner er i et menneskes liv. 

Jan Spurkeland – ekspert i relasjonskompetanse – har kommet til Larviks storskole denne fredagen. Han er mektig imponert over hvor systematisk skolen jobber med relasjoner. På sine mange møter og foredrag på skoler landet over, har han ennå til gode å se noen ha en egen Handlingsplan for relasjonskompetanse, med en konkret fremdriftsplan i skolens Utviklingsplan 

− Dere lærere har en svært viktig rolle i å lære unge mennesker livsmestring – og å bygge gode relasjoner til elevene. Da handler det om å bli kjent med og forstå hele mennesket. Bommer du på det, kan det bli skjebnesvangert for eleven, sier Spurkeland. 

Premiere på Heyerdahl-dialog 

Det handler om at mennesker fungerer bedre i en relasjonell kontekst preget av næret og varme. Blir man som lærer grundig kjent med elevene, og får til et forhold bygget på tillit – som viser at «jeg bryr meg om deg», så når en lettere frem – og blir kompetent på mennesket.  

Spurkeland fremhever at de første møtene med elevene er uhyre viktig. Det handler om øyekontakt, lære seg navn, bygge en relasjon en til en – om det kun er et par minutter betyr det mye.  

− Lytt til eleven. Og still oppfølgingsspørsmål som viser at du virkelig har hørt hva han eller hun har sagt til deg. Da bygger du tillit, og er på vei til å utvikle en relasjon som betyr noe for begge, sier Rikke Skjelbred.  

Heyerdahl-dialog fra venstre: Jan Spurkeland, Diti Berisha, Jan Christiansen, Terjesdatter Gulvik, Rikke Skjelbred og Monica Gjertsen Steinbakken.
Heyerdahl-dialog fra venstre: Jan Spurkeland, Diti Berisha, Jan Christiansen, Vilde Terjesdatter Gulvik, Rikke Skjelbred og Monica Gjertsen Steinbakken.

Læreren på helse- og oppvekstfag er alltid opptatt av å bli godt kjent med elevene sine. Da må hun være åpen, by på seg selv. Resultatet er at hun alltid blir glad i elevene.  

Skjelbred var med i skolens første Heyerdahl-dialog, en panelsamtale rundt dagens tema relasjonskompetanse. Det var også Diti Berisha (lærer på teknologi- og industrifag), Jan Christiansen (avdelingsleder på bygg- og anleggsteknikk), elev Vilde Terjedatter Gulvik, Jan Spurkeland, og leder for samtalen og arbeidsgruppen som har jobbet med handlingsplan for relasjonskompetanse, Monica Gjertsen Steinbakken (organisasjonsutvikling, HR, innovasjon ved THVS). 

− Alle har en livshistorie 

Diti Berisha forteller at han pleier å sette alt av standardiserte skjemaer til side, og bare prater med elevene sine.  

− Jeg finner ut hva de er interessert i, ofte er det kjøretøy, teknologi, trening, og da er vi på ballen med en gang. Jeg har en elev som er interessert i motocross, som jeg ikke kan noe om. Da dro jeg hjem og leste jeg meg opp på det, så vi hadde noe å snakke om. Jeg er glad i mennesker og håper at de lykkes her i livet, det er det denne jobben handler om, sier Berisha. 

20210813_103558.jpg
Diti Berishe og Jan Christiansen

Jan Christiansen er enig.  

− Du får mye igjen for å tørre å bruke tid på å snakke med mennesker. Alle har en livshistorie, sier Christiansen, som har som mål å lære seg navn på 200 elever på avdelingen sin før de starter på skole.  

− Ja, bry deg såpass mye at den andre merker det, supplerer Spurkeland.  

Utvikle et felles relasjonsspråk 

Bruk humor og vær bevisst kroppsspråk. Får du til gode relasjoner med elevene, er det enklere å få til gode relasjoner elever mellom også.    

Spurkelands foredrag «relasjonskompetansens betydning og muligheter» ga dypere innsikt i hvilken viktig rolle relasjonskompetanse har for at vi kan bli et kommuniserende, nært menneske som bryr seg om andre.  

20210813_103214.jpg
Vilde Terjesdatter Gulvik, Rikke Skjelbred og Monica Gjertsen Steinbakken.

Forfatter og foredragsholderen snakker om relasjonsspråket som må utvikles for å kunne utøve og øve på dette sammen med andre i et kollegium. Han snakker om å utvikle et relasjonelt velferdssamfunn, relasjonell kapital i en gruppe, dialogkode, profesjonell nærhet og det sympatiske mennesket – bare for å nevne noe.  

Publisert: 19.08.2021 Oppdatert: 19.08.2021 kl.12:56