no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Aktuelt

Statsforvalteren har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven (oppll.) § 14-1 første ledd. Tilsynet går ut på å kontrollere om Vestfold og Telemark fylkeskommune følger regelverket i opplæringsloven § 14-1 første ledd. Tilsynet er en del av de felles nasjonale tilsyn (FNT) som gjennomføres over hele landet. Denne gang er Thor Heyerdahl vgs valgt ut til det nasjonale tilsynet. Vedlagt ligger skriv til elever og foresatte.