no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Flere voksne på skolen

Therese Wallin (til venstre) og Aina Andersen har et godt inntrykk av THVS-elevene og gleder seg til å bli bedre kjent med dem. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

13.01.2021

Oppdatert:

13.01.2021 kl.18:23

Flere undervisningsassistenter skal være på skolen i tiden fremover.

Vi er i en periode der vi skal holde avstand til hverandre. I underkant av halvparten av THVS-elevene er på skolen samtidig, og når klassene er på skolen er de delt i to klasserom. Nå skal flere assistenter hjelpe til så både elever og lærere blir godt ivaretatt i en god periode fremover.

− Jeg har bare møtt høflige og hyggelige elever. De har et stort behov for sosial kontakt med medelevene sine så jeg skjønner godt at det fort kan bli litt snakking når lærer ikke er der, sier Therese Wallin.

Tiltak raskt på plass

Det er tirsdag 12. januar og Wallin har hatt sin første dag som undervisningsassistent på studiespesialiserende sammen med Aina Andersen. Begge er litt varme, men veldig fornøyde etter å ha møtt mange nye ansikt.

Til vanlig er Therese Wallin kokk på Bølgen kulturhus og Aina Andersen servitør på Sanden, men på grunn av stengte kraner og lite besøkende har de nå fått oppdraget ved THVS – takket være godt samarbeid mellom skolen og Larvik kommune.

For å skaffe viktig tilstedeværelse av flere voksenpersoner blir interne krefter på skolen satt inn, men også god hjelp utenfra.

Rektor Lin Marie Holvik er glad for at skolen klarer å agere raskt med gode tiltak på utfordringer som dukker opp. Det er et resultat av samarbeid med både fagforeninger, vernetjeneste og elevråd, sier rektor.  

Målet er godt læringsfokus

De som blir engasjert får tilknytning til et utdanningsprogram og visse områder på skolen, slik at de ikke går på tvers av avdelinger. Responsen på etterspørselen etter noen som vil jobbe med ungdommene har vært stor.

− Vi håper at forsterkningene sikrer at elevene opprettholder et godt læringsfokus og arbeider målrettet i timene, og at vi holder den avstanden til hverandre som vi er pålagt, Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef på Thor Heyerdahl.

Ordningen er fleksibel der behovet tilpasses fra klasse til klasse, fag til fag, økt til økt og dag til dag. Det er ikke alltid behov for assistanse, men for enkelte lærere i enkelte fag og økter er behovet større. Det er avdelingslederne på skolen som melder fra om behov for flere mennesker for å gjøre læringssituasjonen god i denne koronatiden.