no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fagbrev på jobb

Trude Bjørnø Nilsen, Gunn Elsi Andersen, Gyda Larsen og Kaia Charlotte Bjørnsen.

Publisert:

18.09.2023

Oppdatert:

18.09.2023 kl.11:21

Som mange andre kommuner trenger også Larvik flere faglærte helsefagarbeidere og sykepleiere. 40 helsefagarbeidere i Larvik kommune som ikke har fagbrev, har nå fått muligheten til å ta "fagbrev på jobb".

Dette tilbudet er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl og larvik komune, hvor de ukentlig får undervisning av kvalifiserte lærere på helse- og oppvekstfaget på Thor Heyerdahl videregående skole. Gyda Larsen (27) jobber på Søbakken sykehjem i Helgeroa og Kaia Charlotte Bjørnsen (28) jobber i hjemmetjenesten. De ble begge oppfordret av sine arbeidsplasser til å bli med på dette tilbudet og ta fagbrev som helsefagarbeidere.

- Jeg var også på jakt etter flere utfordringer og mer ansvar. Jeg ønsker å føle meg selvstendig og trygg i jobben, forteller Kaia.

- Hvordan er det å vær elev igjen?

- Det er litt rart å være her ti år senere, sier Kaia og Gyda.

- Nå skal vi skrive oppgaver og bruke hode på en helt annen måte. Det er en omstilling, smiler Kaia.

To elever og to lærere som smiler til kameraet

Fått på plass i løpet av kort tid

- Det er et fantastisk tilbud, sier Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring. Vi må berømme Thor Heyerdahl videregående skole for å ha fått på plass dette i løpet av svært kort tid, all honnør til dem.

Som mange andre kommuner trenger også Larvik faglærte helsefagarbeidere og sykepleiere.

- Helse og mestring har bemannet opp, og ansatt flere de siste årene, men likevel mangler vi kvalifiserte helsefagarbeidere og sykepleiere. Antallet som søker sykepleierutdanning synker for andre året på rad, men vi håper at dette tilbudet kan bidra til at flere velger å bli helsefagarbeider og sykepleiere.

Erfaring, praksis og teori

To grupper med 20 personer i hver undervisningsgruppe har ukentlig undervisning med Gunn Elsi Andersen og Trude Bjørnø Nilsen.

- Det er mange kompetansemål som skal inn i løpet av kort tid, forteller Andersen.

Gruppa har ulike bakgrunner, i både alder og arbeidserfaring.

- Det er viktig å bygge undervisningen på erfaring og praksis de har fra før, samtidig som vi trekker inn teorien. Vi kommer til å prate mye om hvorfor de gjør som de gjør, og at det skal begrunnes, sier Gunn Elsi Andersen.

I mai 2024 tar de eksamen i helsefagarbeiderfaget.

Voksne får flere rettigheter

Rektor Lin Marie Holvik, sier at de nye tilbudene henger sammen med at både fullføringsreform og ny opplæringslov trer i kraft fra augst 2024.

- Fullføringsreformen gir en uvidet rett til videregående opplæring frem til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse frem til fylte 59 år. Det skal blant annet bidra til at voksne blir kvalifisert til å møte kravene i et arbeidsliv i endring, samt kunne oppdatere kompetansen sin gjennom hele livet. Voksne får flere rettigheter, og du kan blant annet rekvalifisere deg, og ta et nytt fagbrev om du ønsker det. Alt i offentlig regi, forteller hun.

- Vi tjuvstarter arbeidet i år sammen med Larvik kommune, og gjør oss dermed mange erfaringer. Veien videre går nå med blant annet NAV, og ikke minst lokalt næringsliv som vi er helt avhengig av. Dette er vinn-vinn for hele samfunnet, og vil kunne bidra til enklere kvalifisering der folk bor. Hos oss på Thor Heyerdahl ønsker vi både reformen, lovverket og nye elever/deltakere velkommen.

 

Østlands Posten var også innom oss en tur for å lage en sak på dette, Saken kan du lese her.