no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Når skal du møte på skolen?

Her er informasjon om når du skal møte til undervisningen ved Thor Heyerdahl vgs. fremover.

Endelig kan vi ønske elevene våre velkommen tilbake til skolen! Men ikke alle kan være her samtidig. Derfor holder vi skolen åpen for mellom 500-700 elever daglig. Det gjør vi for å ivareta smittevern, renholdskrav og drift av skolen på en forsvarlig måte. Opplæringen vil bli gitt både digitalt, sammen på skolen og på andre typer opplæringsarenaer, som i bedrift eller ute i naturen.

Litt lenger ned i dette dokumentet finner du oversikt over det som gjelder både for studieforberedende og yrkesfag, og kombinasjonsklassen. Det er viktig å merke seg at informasjonen er ulik. Du vil for eksempel på studieforberedende få en oversikt over hvilke trinn som skal møte på skolen når, mens på yrkesfagene vil du få informasjon om hvem som kontakter deg om hvordan det gjøres i de ulike avdelingene.

Husk å holde avstand

Etter at regjeringen besluttet at alle skoler og alle trinn skal åpne fra uke 20, har vi jobbet for en gjenåpning som ivaretar smittevernreglene. Vi følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020, og alle kan være sikre på at det er trygt å komme tilbake til skolen. 

Både elever og ansatte skal holde én meters avstand til hverandre. For å kunne overholde dette kravet, har vi utarbeidet en struktur med ca. 700 elever inne i bygget samtidig. Det vil si at du som elev ikke skal på skolen hver dag, men alle elever skal på skolen i løpet av en uke.

Siste skoledag er 19. juni, og standpunktkarakter settes 12. juni. Dette utgjør totalt seks uker med skole fra mandag 11. mai. Vi deler disse seks ukene inn i to bolker, og planen for de fire første, frem til 5. juni ligger vedlagt i dette skrivet. Det vil komme mer informasjon om de to siste ukene i slutten av mai.

− Nå gleder vi oss til å ta imot elevene igjen! Vi kan ikke møte alle på samme tid, men vi er likevel heldige som har mye plass. Nå kan mange være sammen og treffes igjen før sommeren. Vi er nok en del som ønsker å gi de vi ikke har sett på lenge en god klem, men det må vi vente med. Nå er det forsiktig åpning som gjelder, og renhold og avstand til hverandre må vi klare å få til også fremover, sier rektor Lin Marie Holvik.

Flere læringsarenaer

Holvik mener det er viktig at vi nå må være lærende og utforskende, med tanke på den digitale undervisningen vi nå har vært gjennom.

− På skolen vår har vi gjennomført en stor undersøkelse, og vi vet at svært mange elever har håndtert den digitale skolen på en bra måte. Men vi har mye å lære alle sammen. Så vi ønsker å få til en god balanse mellom digital og analog læring, og bruke ulike læringsarenaer. Snur vi tenkningen litt på hodet nå, så har vi jo faktisk plutselig fått tilgang til fantastiske læringsarenaer på skolen vår, i tillegg til kjøkkenbordet, så her er det bare å være kreative, sier hun.

Så må vi tenke på at vi tar godt vare på elevene, og at det sosiale og dannelsesperspektivet er veldig viktig nå frem mot sommeren. Elevene har jobbet mye hjemmefra disse åtte ukene, og sosial kompetanse og sosialt fellesskap er også svært viktig.

− Det er nok mange som har savnet klassekameratene sine, og nå er glade for å kunne omgås igjen, sier Holvik. 

Hun minner om at det er viktig å ta kontakt med læreren sin dersom man har spørsmål, eller om det er ting man ønsker å snakke om.

Plan for yrkesfag og studieforberedende, og kombinasjonsklassen

Det er lagt opp til både undervisning på skole, undervisning digitalt og på alternative opplæringsarenaer.

PLAN FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil ha behov for å lage spesialtilpassede planer for hvert enkelt nivå og hver enkelt klasse, for å hensynta smittevernregler i kombinasjon med bruk av spesialrom som verksteder og kjøkken.

Den enkelte klasse vil få detaljert informasjon fra kontaktlærer eller avdelingsleder om hvordan opplæringstilbudet vil se ut fra mandag 11.mai, hvilke dager den enkelte elev skal møte på skolen, hvilke dager man mottar virtuell opplæring hjemmefra og eventuelt hvilke dager alternative opplæringsarenaer benyttes.

PLAN FOR STUDIEFORBEREDENDE STUDIEPROGRAM

Hovedregelen er at du følger timeplanen din, og at du får informasjon fra din lærer om undervisningen fremover.

Alle elever møtes i klasserommene som de normalt bruker. Dersom det er flere enn 20 elever i en klasse, har lærer ansvaret for å dele opp elevene i flere klasserom. Alle klasserom på skolen er klargjort for å kunne ta imot opptil 20 elever, der alle har minimum en meters avstand mellom hverandre.

Her er fordeling for når de ulike trinnene på studieforberedende skal møte opp:

Uke 20:
Mandag: Vg1
Tirsdag: Vg2
Onsdag: Vg3
Torsdag: Vg1
Fredag: Alle trinn. Fagdag – enten digitalt eller på skolen. Nærmere beskjed kommer fra din lærer.

Uke 21:

Mandag: Vg2
Tirsdag: Vg3
Onsdag: Vg1
Torsdag: Fri
Fredag: Fri

Uke 22:
Mandag: Vg3
Tirsdag: Vg1
Onsdag: Vg2
Torsdag: Vg3
Fredag: Alle trinn. Fagdag – enten digitalt eller på skolen. Nærmere beskjed kommer fra din lærer.

Uke 23:
Mandag: Fri
Tirsdag: Vg1
Onsdag: Vg2
Torsdag: Vg3
Fredag: Alle trinn. Fagdag – enten digitalt eller på skolen. Nærmere beskjed kommer fra din lærer.

KOMBINASJONSKLASSEN

Kombinasjonsklassen har digital undervisning hjemmefra mandag og tirsdag, og starter med opplæring på skolen onsdag 13. mai. Mer detaljert informasjon blir gitt til elevene tirsdag 12. mai.

Felles informasjon

Det viktigste hver og en må overholde:

  • Ikke kom på skolen dersom du er syk
  • Vask hendene grundig og hyppig. Ha god hygiene.
  • Hold én meters avstand til hverandre

Spisepause og kantine

Kantina vil holde stengt fremover. Du må derfor huske å ta med deg matpakke de dagene du skal på skolen.
Maten skal spises i det klasserommet du er i før pausen, eller du kan ta turen ut i friluft. Avstandsregelen gjelder også i spisepausene.

Skolebyggets åpningstider og tilstedeværelse

For ansatte er skolebygget åpent mellom kl. 07.30-18:00, og 08:00-15.30 for elever på hverdager.  Skolebygget er åpent for ansatte søndag 10. mai fra kl. 12.

Det er pedagogisk personale med tilknytning til undervisning som blir gitt på skolen, som skal være i skolebygget. De resterende ansatte skal ha hjemmekontor.

Ta med headset eller øretelefoner

De som har, oppfordres til å ta med seg headset eller øretelefoner, til mulig bruk i undervisningen.

Russen

Russ som har lyst til å bruke russedressen sin, må gjerne gjøre det!

Vask av klasserom

Lærere og elever vasker over pultene før de forlater klasserom. Lærere tar ansvar for dette. Det er stasjoner i atriet i hver etasje med sprayflasker og papir. Husk å sette det tilbake.

Resepsjon

Resepsjonen på skolen vil være åpen fra mandag 11. mai.

Elevtjenesten

Elevene må avtal tid med rådgiver og miljøarbeider hos Elevtjenesten som før. Alle er tilgjengelig på Teams, SMS og i appen Elevtjenesten. De har ikke åpent på elevtjenesten utenom avtaler.

IKT

Servicedesk IKT på skolen er bemannet.

Elevskap kan brukes

Du kan bruke skapet ditt til bøkene dine som normalt. Dette gjelder også elevene på yrkesfag Vg2.

Biblioteket

Skolens bibliotek vil være betjent for utlån av bøker. Det vil ikke være mulig å sitte i biblioteket og jobbe. Plan for klassevis innlevering av skolebøker blir sendt ut i uke 21.

Treningssenter

Treningssenteret på skolen skal kun brukes av elever i undervisning.

Skoleskyss

Skoleskyss for elever som har behov for dette vil gå som normalt.

I den nasjonale veilederen for skoler heter det at bruk av offentlig transport til og fra skole begrenses så mye som mulig, og der det er mulig. Egentransport, sykling og gåing bør derfor fremmes som alternativ til offentlig skoleskyss.

Det anbefales at det bør være avstand mellom elever og passasjerer som likevel må bruke offentlig transport. Det betyr at kjøretøyene ikke bør fylles opp med tillatt antall passasjerer, og det kan bli behov for flere kjøretøy enn i en normalsituasjon.

Velkommen tilbake!   

 

 

Publisert: 08.05.2020 Oppdatert: 21.04.2021 kl.10:09