no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kunstig intelligens i klasserommet

KI-bilde av mennesker rundt bord og robot på skjerm.
Bildet er laget med KI-appen OpenArt.ai

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

03.04.2024

Oppdatert:

03.04.2024 kl.10:51

THVS forbereder seg på fremtidens læring ved å utforske og forstå potensialet til KI-teknologi.
 
På Thor Heyerdahl samarbeider vi med Universitet i Sørøst-Norge om bruk av kunstig intelligens i undervisningen, som en av syv universitetsskoler. Vi har også en dedikert gruppe lærere som fokuserer spesielt på KI, i tillegg til at vi bidrar til forskning på feltet.
Onsdag deltar alle THVS-ansatte på seminar om kunstig intelligens i læring og utdanning, i regi av USN og universitetsskolene. 
 
− Kunstig intelligens representerer ikke bare en teknologisk utvikling, men også en ny tilnærming til hvordan vi kan tilrettelegge for læring og undervisning. Gjennom å forstå og utforske potensialet til kunstig intelligens, kan vi som skole utvikle innovative metoder og verktøy som kan styrke læringsopplevelsen for våre elever, sier rektor Lin Marie Holvik.
 
Seminaret tar opp blant annet hva KI gjør med kunnskapsarbeidet i videregående opplæring, hvordan elever og lærere forholder seg til KI og hvordan vi kan tilrettelegge for gode KI-praksiser i videregående opplæring. Se hele programmet her. 
 
− Vi må samtidig være bevisste på at kunstig intelligens også innebærer utfordringer som vi må være forberedt på å håndtere. Derfor er det avgjørende at vi som utdanningsinstitusjon er proaktive i å forstå hvordan kunstig intelligens kan påvirke læreprosesser, lærer-elev-relasjoner og samfunnets krav til kompetanse, sier Holvik.