no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nå er vi universitetsskole!

Med signering av universitetsskoleavtale er det allerede gode samarbeidet mellom THVS og USN styrket og offisielt.
Mange involverte som seg hør og bør når to av fylkets skoler inngår universitetsskoleavtaler.  Foto: Anders Palmer Holmen
Mange involverte som seg hør og bør når to av fylkets skoler inngår universitetsskoleavtaler. Foto: Anders Palmer Holmen
Foto: Anders Palmer Holmen

− Dette er stor stas! Det gir oss mulighet til å utvikle og styrke kvaliteten både i videregående skole og i høyere utdanning, og ikke minst å skape nye og gode modeller for lærerstudenten sin praksis. Det er mål som er gode å strekke seg mot, de er tidsriktige og mulige å nå, sier rektor Lin Marie Holvik ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Rektor får støtte av nestleder i elevrådet, Silje Larsen Otterdal:

− Jeg har troa på at dette samarbeidet vil være en stor fordel blant annet for å forberede oss elever på studier etter videregående.

Kresne på avtale-skoler

Både THVS og Horten videregående skole inngår universitetsskoleavtaler med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Torsdag 5. mai var det markering på campus Vestfold på Bakkenteigen, med elever, lærere, rektorer, ordførere og representanter fra fylkeskommunen til stede.

Med det har USN signert avtale med til sammen syv videregående skoler. Og USN-rektor, Petter Aasen, forsikret om at de ikke inngår slike avtaler med hvem som helst.

6Q9A9138.jpg
Rektor ved THVS, Lin Marie Holvik, rektor ved USN, Petter Aasen og rektor ved Horten vgs., Gisle Birkeland signerte avtalene torsdag 5. mai. Foto: Anders Palmer Holmen, 

− Dette er skoler med et spesielt pedagogisk blikk. De har kvaliteter vi skal være med på å videreutvikle og dere vil videreutvikle universitetet som lærerutdanningsinstitusjon. Begge er spennende og krevende samarbeidspartnere, og det er givende, sa Aasen.

Mulige samarbeidsområder fremover

Elektro og datateknologi-elevene Jaran Liåsen Brunes og Daniel Steinsholt Hansen sier de gleder seg til samarbeidet med USN.

− Dette tror jeg blir veldig bra, sa Daniel fra podiet i auditorium Sandefjord.

6Q9A9376.jpg
Irene Tombre sammen med Daniel Steinsholt Hansen og Jaran Liåsen Brunes

Han, Jaran og lærer Irene Tombre snakket de om alle områdende det er mulig å samarbeide med USN om. Den digitale transformasjonen gjør at kun fantasien setter grenser for hva vi kan få til.

− Med vårt rom HeyTek har vi lagt til rette for å få til mye i fremtidens klasserom. Høyteknologisk utstyr legger kan bidra til mer forskning, utviklingsarbeid og innovasjon med fokus på læringsfremmende teknologier, sier Tombre, en av fremtidspilotene på THVS.

Les også: Åpnet fremtidens klasserom med drone

Tombre trakk frem VR-briller og HoloLens som mulige pedagogiske verktøy i undervisningen – og som et mulig forskningsprosjekt. Samarbeid mellom ingeniørutdanningen, fagområdet helse- og sosialfag på USN og elektro og teknologi- og industrifag ved THVS er en mulighet. Eller hva med å undersøke hvordan koding kan brukes som spesialpedagogisk virkemiddel, eller hvordan dataspill kan brukes som et læringsverktøy i fag som norsk, historie eller engelsk?

− Styrker hele utdanningsløpet

Ved THVS er vi glade for å ha et tett samarbeid med Larvik kommune. Vi håper å kunne jobbe sammen med Newton-rommet, pi-parken og matteparken i Larvik.

− Her tror jeg vi vil kunne samarbeide med barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved USN, sa Tombre.

20220505_130126.jpg

Are Karlsen, ordfører i Horten kommune, Erik Bringedal, ordfører i Larvik kommune, Lin Marie Holvik, rektor THVS, Giske Birkeland, rektor ved Horten vgs og Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Ordfører i Larvik kommune, Erik Bringedal, var også til stede på markeringen. Han la ikke skjul på at han er stolt av THVS, og er overbevist om at det nye samarbeidet vil gjøre skolen enda bedre.

− Dette vil være med på å styrke hele utdanningsløpet. Det er viktig for næringslivet med tanke på fremtidig kompetanse, som tross alt er en mangelvare i dag, sa Bringedal.

Godt samarbeid allerede

Rektor Lin Marie Holvik trekker frem at det er, og har vært, en lang rekke med prosjekt knyttet til samarbeid mellom THVS og USN. Hun nevner Erasmus og Migration in Europe, erfaring med søknadsskriving, og det å skrive en felles antologi om læringsverktøy og læringsstrategier, som Lene Liabø jobber med for tiden.

Nylig hadde vi på THVS en temadag om kritisk tenkning, med besøk fra USN-forskere.  Vi har hatt THVS-lærere som også har jobbet ved USN med viktige prosjekter – som har gjort at samarbeidet har blitt styrket.

− Men det som jo er det aller kjekkeste er når skolen vår fylles opp av studenter fra USN. I år har vi hatt 30 lektorstudenter i praksis og utallige PPU-studenter innenfor mange ulike fagområder.

6Q9A9364.jpg

Våre lærere Sigurd Beck Andersen og Lene K. Liabø, er to av de som allerede har tett samarbeid med USN. Liabø snakket til forsamlingen om kvalitet i profesjonsutdanningen, mens Beck Andersen hadde med seg USN-studentene Asbjørn Einar Vikan og Vilde Øvre (på link fra USA) for å snakke om viktigheten av variasjon i undervisningsmetoder og hvordan lærerstudentene kan ta i bruk didaktiske digitale hjelpemidler som skolen allerede bruker.

− Alt dette får vi altså til uten universitetsskoleavtale, og da er det vel helt klart at våre forventinger til hva vi kan få til med en slik avtale nesten er uten begrensninger, sa rektor Holvik.

THVS og USN skal samarbeide om:

  • Kvalitet i profesjonsutdanningen: Etablere en samskapende utviklingsprosess i rommet mellom universitetet og skolen med lærere og elever
  • Elevene skal bli studieforberedt
  • Styrke den digitale kompetansen hos tilsatte både hos THVS og USN, samt bruk av læringsfremmende teknologier og metoder
  • Spesialundervisning, forsterka universell opplæring og sosialpedagogisk rådgiving
  • Forsking, utviklingsarbeid og innovasjon
  • Gjensidig kompetanseheving
  • Internasjonalisering
  • USN tilbyr veilederutdanning som lærere ved THVS også kan søke til
  • USN og THVS samarbeider om rekruttering til studier ved USN

Publisert: 05.05.2022 Oppdatert: 06.05.2022 kl.09:14